Verdiepingsaanbod

INTERVISIE
Elke maand organiseren we een gratis online intervisie. In deze bijeenkomst kun je ons, de interventie-eigenaar, of andere collega professionals vragen stellen. Je kunt je ervaringen delen en kennis ophalen uit andere teams. De afgelopen jaren zijn er veel verschillende dilemma’s, knelpunten maar ook succesfactoren besproken. Ben je net begonnen of draai je alweer je 20ee BeweegKuurGLI groep? Leer van elkaar tijdens deze intervisie.
Op de volgende data staan de intervisie uurtjes- gepland.

Na aanmelding ontvang je een dag voor de intervisie een ZOOM-link.

Intervisie BeweegKuurGLI professionals 2024

Dinsdag 3 september 09.00 – 10.00 uur
Woensdag 2 oktober 19.00 – 20.00 uur
Dinsdag 5 november 16.00 – 17. 00 uur
Donderdag 12 december 19.00 – 20.00 uur

Meld je aan via de trainingsagenda

 
TRAINING MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
Binnen de BeweegKuurGLI staat Motiverende gespreksvoering centraal. Je voert gesprekken met deelnemers waarin je niet wil overtuigen.
Het uitgangspunt is dat gedragsverandering alleen mogelijk is als de deelnemers
innerlijk gemotiveerd zijn en zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor zijn/haar
nieuwe gedrag. De motivatie om te veranderen wordt beschouwd als iets
wat je bij een deelnemer uitlokt in plaats van oplegt.

Huis voort Beweging geeft nog een extra tintje aan Motiverende gespreksvoering. We doen namelijk alles in beweging waardoor de deelnemers aan de BeweegKuurGLI makkelijker intrinsiek gemotiveerd raken, beter te coachen zijn en sneller tot een nieuw en gezonder gedrag komen.

Bewegend leren is effectiever dan passief leren. Zeker bij deelnemers van de BeweegKuurGLI is het belangrijk ze via activerende werkvormen actief te betrekken bij de inhoud waardoor ze verschillen in keuzes en gedrag kunnen voelen en ervaren. Motiverende gespreksvoering en bewegend leren versterken elkaar.
Bijeenkomsten die meer in Beweging gegeven worden besteden specifiek aandacht aan de vorm van kennisoverdracht en het leren van vaardigheden. Een passende vorm versterkt de inhoud. Wie fysiek beweegt, gaat mentaal bewegen. Bijeenkomsten worden interactiever maar vooral ook doeltreffender waardoor de kennis en vaardigheden beter beklijven.
De bewegende werkvormen stimuleren deelnemers actief en creatief mee te
werken waardoor er ruimte ontstaat voor verrassende ideeën, nieuwe
invalshoeken en inventieve oplossingen.

Ben je benieuwd naar nieuwe activerende werkvormen in combinatie met Motiverende Gespreksvoering?
De training wordt op het moment alleen Incompany aangeboden.
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemers.
Voor meer informatie neem contact met ons op via info@huisvoorbeweging.nl

 

X
X