Starten BeweegKuur

Om te starten met de BeweegKuurGLI binnen de basisverzekering moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Draagvlak creëren voor implementatie van de BeweegKuurGLI
 2. Samenstellen projectteam
 3. Aanmelden bij Huis voor Beweging / interventie eigenaar
 4. Volgen startbijeenkomst BeweegKuurGLI
 5. uitrol BeweegKuurGLI

Voorbereidingen 
Voordat je van start kunt gaan met de BeweegKuurGLI is het handig de volgende zaken door te nemen:

Afspraken met de zorgverzekeraars
Voor het implementeren van de BeweegKuurGLI binnen de zorgverzekeringswet moet er een contract zijn afgesloten met een verzekeraar. Het kan zijn dat de zorgverzekeraars alleen contracten afsluiten met een zorggroep. Kijk dus in je regio welke zorggroepen er bestaan. Hieronder vind je belangrijke documenten voor het afsluiten van contracten met de zorgverzekeraar / zorggroep.
Algemene voorwaarden AGB-register Vektis C.V. – Zorgpartij

Let op: veelal worden de onderhandelingen in de zomermaanden gevoerd voor de polissen die het jaar daarop in zullen gaan. Meer achtergrondinformatie over het inkoopproces van zorgverzekeraars te vinden bij de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Informatie over co-morbiditeit en het inzetten van paramedici vind je hier: Co-morbiditeit en inzet paramedici.

Samenwerking lokaal
Om de BeweegKuurGLI uit te voeren is het belangrijk een lokaal netwerk te hebben. Subdoel van de gecombineerde leefstijlinterventie is het vormen van een lokaal netwerk, gericht op sterke multidisciplinaire samenwerking en solide infrastructuur voor preventie. Binnen de scholing BeweegKuurGLI wordt specifiek aandacht besteed aan het onderhouden en organiseren van netwerken, wijkcontracten en relevante samenwerkingspartners die het BeweegKuurGLI effect kunnen versterken.
Zorg dat je vooraf nadenkt over de volgende zaken:

 • Welke professionals heb ik nodig voor het uitvoeren van de BeweegKuurGLI?
 • Wie kan ik benaderen en hoe kan ik ze betrekken?
 • Hoe krijg ik draagkracht en hoe geef ik informatie over de BeweegKuurGLI?
 • hoe is het geregeld met de financiering voor iedere professional?

De BeweegKuurGLI opstarten
Voor het starten met de BeweegKuurGLI dien je eerst een scholing te volgen met het projectteam. Dit zijn de professionals die de BeweegKuurGLI gaan uitvoeren (zie ook projectteam). Voor meer informatie over de scholing zie ook scholing projectteam.

Werving
Werving is soms een lastig onderdeel van je project. Denk bij de werving aan het volgende:

 • Zorg dat je contacten met de mogelijke doorverwijzers goed zijn. Weet wie je kan helpen en ken de professionals die in contact staan met de doelgroep
 • Zorg voor goede wervingsmaterialen, deze wordt na de startbijeenkomst door Huis voor Beweging meegeleverd
 • Zorg dat je de groepen op verschillende momenten kunt laten starten. Deelnemers die te lang moeten wachten haken af. Kijk goed naar de mogelijkheid om deelnemers te laten instromen in reeds bestaande groepen
 • De huisarts zal in overleg met de andere professionals bepalen wie geïncludeerd wordt en wie niet. De inclusie- en de exclusiecriteria staan beschreven in de protocollen van de BeweegKuurGLI.
 • Deelnemers moeten daarnaast gemotiveerd zijn voor gedragsverandering en een inactieve leefstijl hebben: dat wil zeggen dat zij niet voldoen aan de Beweegrichtlijnen.

Veel van bovenstaande onderwerpen komen tijdens de startbijeenkomst BeweegKuurGLI aan de orde.

X
X