Medewerkers uit de sectoren Zorg en Welzijn vormen de spil bij het werken aan gezonde wijken. Zij werken aan een gezonde leefstijl bij hun cliënten en bewoners. Zij kennen hun buurt, wijk of dorp en onderhouden veel (intensieve) contacten. Met name kwetsbare groepen en bewoners van achterstandswijken kunnen wel wat extra aandacht en ondersteuning gebruiken bij het veranderen van hun leefstijl. De feiten spreken voor zich:

Inwoners van achterstandswijken leven vijf jaar korter in goede gezondheid dan de gemiddelde Nederlander en hebben vaker chronische ziekten, lichamelijke en psychische beperkingen en sociale problemen.
Mensen met een migratieachtergrond en inwoners van achterstandswijken bezoeken hun huisarts anderhalf keer zo vaak als andere Nederlanders. Migranten hebben 22 procent meer last van chronische ziekten zoals diabetes en depressie (bron: website Pharos).

Een gezonde leefstijl kent 3 aspecten:

  • gezonde voeding,
  • voldoende beweging en
  • mentaal welbevinden.

Een gezonde leefstijl kan helpen bij het voorkomen en genezen van veel fysieke (en mentale) ongemakken.
Huis voor Beweging heeft een aantal interventies gericht op een gezonde leefstijl, die ingezet kunnen worden bij de gezondheidsbevordering van mensen; jong en oud, met of zonder gezondheidsklachten, preventief of curatief. De volgende elementen zijn van belang bij onze aanpakken.

  • de aanpakken zijn wijk-, buurt- of contextgericht; zij sluiten aan bij de specifieke situatie en ontwikkelingen in de wijk, buurt en/of sector
  • de aanpakken zijn integraal;organisaties binnen en buiten de gezondheidssector werken samen
  • de aanpakken zijn gericht op het versterken van de eigen kracht van de deelnemers
  • de sociale omgeving, die van invloed is op de leefstijl van deelnemers, wordt in de aanpakken meegenomen
  • plezier staat voorop!

 Om de kwaliteit van de uitvoering van onze interventies hoog te houden, bieden we (verplichte) workshops en trainingen voor afnemers van onze interventies.

Daarnaast hebben we een keur aan trainingen en workshops, gericht op de gezondheid en effectiviteit van de zorg- en welzijnsorganisaties zelf en van hun medewerkers.

X
X