Over Beweegkanjers

Beweegkanjers is voortgekomen uit Beweegkriebels en Sportkanjers. Door het samenvoegen van deze twee erkende en succesvolle interventies is Beweegkanjers voor kinderen van 2-6 jaar ontstaan.

Het liefst bewegen kinderen de hele dag. Het is de basis voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tegenwoordig steeds minder bewegen en er steeds meer kinderen zijn met een bewegingsachterstand en/of overgewicht. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met stimuleren van bewegen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is dan van groot belang. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zelfvertrouwen creëren en een positief zelfbeeld vormen.

Met beweegkanjers wordt de sociaal emotionele ontwikkeling door middel van beweegactiviteiten op een positieve manier bevorderd. In Beweegkanjers staat plezier in bewegen voorop. De activiteiten die aan bod komen zijn bedoeld om plezier in bewegen bij kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar te bevorderen en wordt er aandacht besteed aan het scheppen van een positief beweegklimaat. Bij beweegactiviteiten komen kinderen veel in aanraking met gedrag van andere kinderen. Ze ontdekken dat andere kinderen anders zijn en leren zich steeds beter in te leven in de ander. Juist in beweegactiviteiten is het sociaal emotionele gedrag goed te observeren. Jonge kinderen zijn nog makkelijk te beïnvloeden, goed en slecht zijn nog vage begrippen, een uitgelezen kans om sociaal emotionele ontwikkeling positief te stimuleren.

Er zijn 6 Beweegkanjers thema’s

 • Plezier
 • Meedoen
 • Samen spelen en delen
 • Elkaar helpen / aardig zijn
 • Regels en afspraken
 • Leiden en volgen

Het programma Beweegkanjers bestaat uit:

 • 12 (thema)lessen (elk thema komt 2 keer aan bod)
 • 1 Beweegkanjers geschoolde trainer
 • 1 les = 50 minuten

Elke les staat op één kaart
Op elke kaart staat een beginspel en een eindspel beschreven.
In deze spelen zitten de Beweegkanjer momenten voor de Beweegkanjertrainer.
Het tussenstuk van de les wordt ingevuld door een sportaanbieder, bijvoorbeeld door een gymnastiek-, dans-, judo- of voetbaltrainer. Deze sportaanbieder verzorgt een deel van de les onder begeleiding van de trainer Beweegkanjers.
In dit deel van de les wordt er niet met Beweegkanjers gewerkt.

De algemeen lesopzet is als volgt:

 1. kort praatje; inleiding op het thema                                          2 min
 2. inleidend spel; activiteit met accent op het thema                 5 min
 3. beginspel; sportaanbieder                                                         15 min
 4. kernspel; sportaanbieder                                                           15 min
 5. slotspel; activiteit met accent op het thema                             5 min
 6. afsluiting; reflectie op thema                                                      5 min

Reflecteren
Tijdens de les vinden er reflectiemomenten plaats door middel van de vragen die de trainer aan de kinderen stelt. Door de vraagstelling tijdens de activiteiten wordt het thema aangehaald. Het is belangrijk dat de trainer alert is op situaties die zich tijdens de les voordoen, welke aanknopingspunten er zijn voor terugkijken op eigen of andermans gedrag. Deze momenten staan beschreven op de kaart en vinden plaats na de activiteit maar kunnen ook plaatsvinden tijdens de activiteit.
Bijvoorbeeld wanneer er een conflict plaatsvindt tussen twee kinderen, kan dit een reden zijn voor de trainer om de activiteit stil te leggen en samen met de kinderen terug te kijken op het voorval.

Om per les het thema vorm te geven en te kunnen reflecteren op de situaties die zich voordoen is er gebruikt gemaakt van de volgende opzet:

 • Beweegkanjerdoel
  Wat voor doel heeft het thema? Wat willen we bereiken?
 • Uitleg van het beginspel of eindspel
 • Beweegkanjer moment
  Wat kan er gebeuren m.b.t. sociale interactie en vaardigheid? Wat kun je zien? Wat kun je tegenkomen?
 • Beweegkanjer tips
  Hoe kun je inspelen op een Beweegkanjermoment? Hoe pak je het op?
 • Beweegkanjer spiegel Reflectievragen.
  Hoe haal je een beweegkanjer moment terug?

Ben je geïnteresseerd in Beweegkanjers en wil je meer weten of Beweegkanjers in jouw werk inzetten? Neem dan contact op met Huis voor Beweging, via info@huisvoorbeweging.nl

Kijk in de trainingsagenda of er een training of workshop is gepland. Hier kun je ook direct inschrijven & aanmelden.

Beweegkanjers is een interventie van Stichting Sportkanjers en Huis voor Beweging. In samenwerking met BINK Kinderopvang.

 

X
X