Over Wereldgozers MDT

Wereldgozers is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep jongens al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Maatschappelijke diensttijders sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met jongens met een vluchtelingenachtergrond.

Samen sporten
Samen sporten en bewegen met andere jongens biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden jongens energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldgozers is daarnaast dat de jongens hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de jongeren samen plezier hebben.

In het project Wereldgozers onderscheiden we twee groepen jongens:

  • jongens die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (de buddy’s);
  • en jongens die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met hun inburgering (de deelnemers).

 

 

Erkende interventie
Wereldmeiden MDT, dat dezelfde aanpak heeft als Wereldgozers MDT, heeft een erkenning op het niveau Goed Onderbouwd en is opgenomen in de database van effectieve interventies van RIVM en partners.

Achtergrond van dit project
Huis voor Beweging werkt in dit project nauw samen met Sportnetwerk Overijssel, Huis voor de Sport Groningen, Sport Fryslân, Sport Drenthe en LOWAN (Koepel ISK-scholen) en met alle lokale sportbedrijven en sportaanbieders in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De deelnemende MDT’ers zorgen, samen met de deelnemers, natuurlijk voor de uitvoering van alle projectactiviteiten.

Wat is MDT?

Wereldgozers is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Huis voor Beweging heeft een subsidie van ZonMw ontvangen om Wereldmeiden MDT en Wereldgozers MDT uit te voeren. In het voorjaar van 2020 is de maatschappelijke diensttijd ingevoerd.

Projectleider Wereldgozers:
Willie Westerhof
T 06-31753735
M Willie@huisvoorbeweging.nl

X
X