Over Persoonlijke effectiviteit

Onder de pijler Persoonlijke effectiviteit vind je trainingen die zich richten op het vergroten van persoonlijke effectiviteit op verschillende vlakken. Leren In Beweging en interactie zijn hierin de belangrijkste onderdelen. Leren in Beweging vergroot het leervermogen en geeft energie én plezier.
De trainingen persoonlijke effectiviteit zijn gericht op persoonlijke gezondheid en ontwikkeling, gebruik van leerstijlen, meervoudige intelligenties en effectieve inzet van werkvormen. In de verschillende trainingen leer je hoe je vanuit je eigen kwaliteiten nieuwe uitdagingen kunt aangaan.

Ben je trainer, coach of verzorg je geregeld presentaties of bijeenkomsten? Leer wie jij bent als trainer, coach, expert of (dag)voorzitter, hoe je kunt presenteren, trainen en coachen in beweging en hoe je een groep mensen met verschillende leerstijlen in de juiste ‘leerstand’ krijgt.

Kijk voor het trainingsaanbod op onze trainingsagenda of er een training gepland staat.

Neem voor incompany trainingen contact op via info@huisvoorbeweging.nl

Huis voor Beweging is voor trainingen en deskundigheidsbevordering vrijgesteld van btw onder de onderwijsvrijstelling en is geregistreerd bij het CRBKO.

X
X