Wat houdt het traject in?
Dit traject is een intensief leerproces en confronteert je met schijnbaar tegenstrijdige gevoelens en overtuigingen. Door zicht te krijgen op je eigen belemmeringen en te ervaren dat ook bij jou vaste patronen zijn ingesleten, maak je de weg vrij voor nieuwe paden. Je begint een ontdekkingsreis, een reis waarin je je kwetsbaarheid kunt omarmen en daardoor krachtiger in het leven en op je werk staat.
Na afloop van de training:

 • Kun je in pittige werksituaties meer vanuit balans en wijsheid opereren.
 • Heb je een beter inzicht in je eigen barometer, je gedragspatronen en je mogelijke veranderingsperspectieven.
 • Weet je deze te herkennen, te accepteren en in je werk in te zetten.
 • Leer je om een inspiratiebron voor jezelf en voor anderen te zijn.

Het leertraject is niet opgebouwd rond een bepaalde visie, nieuw model of moderne methodiek. De deelnemer en de praktijk van alledag staat centraal. We werken met wat zich op dat moment aandient en gebruiken vooral datgene wat tussen de blokken door in het werk wordt ervaren.

Wat is de duur?
Het traject omvat 4 blokken van 2 aaneengesloten dagen (= 8 dagen).

Wat krijg ik er voor terug?
Na afloop van de training:

 • Heb je een beter inzicht in je eigen kwetsbaarheid, je gedragspatronen en je mogelijke veranderingsperspectieven.
 • Weet je deze te herkennen, te accepteren en in je werk in te zetten.
 • Ben je in staat om op een dieper niveau contact te maken met jezelf en de ander.
 • Kun je door het tonen van je kwetsbaarheid krachtiger en voller in het leven en in je werk komen te staan.

Wat kan ik verwachten?
Opbouw van het leertraject
Het leertraject bestaat uit een telefonische intake en vier inhoudelijke blokken van twee aaneengesloten dagen.

Blok 1

 • Bewustwording en zelfacceptatie
 • Karakterstructuren
 • Zicht op veranderingsperspectieven
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Blok 2

 • Succes en tegenslag
 • Van sturend naar coachend leiderschap
 • Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen
 • Aandacht en afstand
 • Energie, inspiratie en contact

Blok 3

 • Energielekken en energiebronnen
 • Wat is passend binnen het systeem?
 • Afstemming met collega’s en leidinggevenden
 • Een energiek proces op gang brengen
 • Energiebalans in werk en privé

Blok 4

 • Werken vanuit wijsheid
 • Luisteren naar signalen en toepassen
 • Hoe is het met je barometer?
 • Kwetsbaarheid en kracht maken wijs
 • Bewustwording van je patronen en doorbreken daarvan

Voor wie is het bedoeld?
Het leertraject is bedoeld voor professionals (projectleiders, managers, leidinggevenden, adviseurs) uit zowel de zakelijke als publieke sector. Speciaal voor hen die op zich prima functioneren, maar voelen dat er meer in zit. Die merken dat ze niet hun volledige potentieel benutten en bewust een stap willen zetten naar een vrijer en voller functioneren.
Het traject wordt aangeboden in een inspirerende omgeving in de natuur, die uitnodigt tot reflectie en verdieping. Door de opbouw en zorgvuldige begeleiding van de training wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarin respect, vertrouwen en aandacht de kernwaarden zijn.

Wat moet ik investeren?
€ 4.950,- inclusief overnachting en catering (deze training is btw vrijgesteld)

Wie verzorgen het traject?
Het leertraject wordt verzorgd door Monique Hampsink en Jaap de Graaf.
Monique werkt als coach en opleider bij Huis voor Beweging en is auteur van de boeken “Beweging in je brein” en “Goed geselecteerd”. Zij heeft de gave om mensen te raken en in contact te brengen met hun innerlijke drijfveren. Als geen ander weet zij een veilige sfeer te creëren waarin je laat zien wie je echt bent en wat je wilt veranderen.
Jaap werkt bij Zanskar Training & Consultancy en wordt als trainer en interim-manager ingezet bij tal van maatschappelijke organisaties. Hij heeft het vermogen om mensen op bezielende wijze uit te nodigen tot reflectie en actie en houdt daarbij oog voor de toepassing in de praktijk.
Jaap en Monique zijn beiden opgeleid aan het Instituut voor Toegepaste, Integrale Psychologie (ITIP) en hebben ieder diverse leergangen gevolgd (Phoenix Opleidingen, Systemisch werken in organisaties, SIOO en Energetische leergangen)
Het belangrijkste is hun rijke ervaring in het werken met mensen op identiteitsniveau en hun liefde voor het wakker maken van verborgen krachten.

Hoe kan ik deelnemen?
Heb je interesse om deze training te volgen? Kijk in de trainingsagenda of er een training is gepland. Hier kun je ook direct inschrijven & aanmelden.
Voor een incompany training of meer informatie, neem contact op met info@huisvoorbeweging.nl.

X
X