Visie
Huis voor Beweging bevordert leren door mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Wij gaan ervan uit dat als je lichaam in beweging is, je brein makkelijker in beweging komt.

Het is bewezen dat leren in beweging effectiever is dan traditioneel trainen doordat:

  • leren door doen beter beklijft (ervaringsleren)
  • mensen beter leren als leerstof op verschillende manieren wordt aangeboden
  • het leerproces versnelt als de docent aansluit bij de verschillende leerstijlen en intelligenties van de cursisten
  • leren sneller gaat door gebruik van beide hersenhelften

De verschillende methodieken die wij in onze trainingen inzetten hebben hun effectiviteit de afgelopen tien jaar in de praktijk van (beweeg)professionals ruimschoots bewezen. Door ons werk is er door professionals meer en beter beweegaanbod opgezet voor kinderen, jongeren, allochtonen en ouderen, hebben mensen persoonlijk stappen gezet en zijn teams in beweging gekomen.

Missie
Mensen het plezier en de kracht van bewegen laten ervaren: dat is de passie van waaruit wij werken. Die energie dragen we graag uit. We willen deelnemers inspireren om diezelfde passie als uitgangspunt te nemen in hun eigen leven.

X
X