Over Baby- & Peuterpret

Volgens de Nederlandse Richtlijn Gezond Bewegen (NRGB) zouden baby’s en dreumesen (0-1 jaar) die nog niet zelfstandig kunnen lopen, dagelijks verschillende keren moeten bewegen. Door het kind bijvoorbeeld op zijn buik of in een zijligging te leggen, stimuleer je het tot beweging. Voor dreumesen en peuters (1-3 jaar), die wel zelfstandig kunnen lopen, geldt dat ze elke dag minstens drie uur actief bezig moeten zijn. Kinderen bewegen tegenwoordig minder dan vroeger. Een derde van de kleuters haalt de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen van zestig minuten per dag niet. 7% van de kleuters beweegt zelfs minder dan drie uur per week. Uit onderzoek blijkt dat te weinig bewegen op jonge leeftijd overgewicht tot gevolg kan hebben. De leeftijd vóórdat kinderen naar school gaan blijkt de belangrijkste periode voor de ontwikkeling van toekomstig overgewicht. Beweegstimulering van jonge kinderen is dus gewenst. Daarom heeft Huis voor Beweging Baby & Peuterpret ontwikkeld.

In Baby- & Peuterpret wordt het hele systeem rondom het kind van 0-4 jaar meegenomen. Zorg, sport en welzijn vinden elkaar in een unieke samenwerking georganiseerd vanuit de fysiotherapie.

Babypret is speciaal bedoeld voor baby’s en dreumesen van 0-2 jaar en hun ouders. Het accent ligt op de begeleiding van ouders; hoe kunnen zij op positieve wijze hun kinderen stimuleren tot bewegen op een voor hen passende manier.

PeuterPret is speciaal bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar met overgewicht en/ of een motorische achterstand. Onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut doen zij extra bewegingservaring op. Samen springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen. Alle vaardigheden komen aan bod! PeuterPret verbetert motorische vaardigheden, bewegingservaring en plezier in bewegen. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen!

Omdat voor deze doelgroep de ouders (en het hele gezin) de belangrijkste factor zijn, is het uiteindelijke doel dat de leefstijl van het hele gezin verbetert en het hele gezin meer plezier in sporten en bewegen krijgt.

De pedagoog en diëtist verzorgen leuke ouderavonden waar op een verrassende wijze voeding en opvoeding aan bod komen. De avond wordt ingevuld op een praktische en persoonlijke wijze! Zoals: “Hoe doen andere ouders dat nou?”. Daarnaast biedt Peuterpret een vloeiende doorstroming naar regulier Peutergym van de sportvereniging.

Peuterpret is een multidisciplinair programma waarin het GGD-consultatiebureau, de gemeente, de diëtistenpraktijk, pedagogen, en fysiotherapeuten samenwerken ter bevordering van een gezonde leefstijl bij kinderen tussen 2 en 4 jaar. Er is altijd een terugkoppeling met de huisarts en de arts van het consultatiebureau. De Provinciale Sportraad verzorgt PR en evt. een uitvoeringslocatie.

De interventie Baby- & Peuterpret kan in combinatie met de interventie Beweegkriebels worden aangeboden. Wanneer alle betrokken samenwerkingspartners geschoold zijn in de principes van Beweegkriebels, wordt het beweegaanbod gestroomlijnd en wordt er vanuit eenzelfde methodiek op bewegen gewerkt en is het herkenbaar voor ouders en kinderen.

Wil je de interventie Baby- & Peuterpret inzetten in jouw werkgebied? Neem dan contact op met Huis voor Beweging, via info@huisvoorbeweging.nl

De interventie Baby- & Peuterpret is erkend als Goed Beschreven in de databases met Sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Centrum Gezond Leven.

X
X