Over Team effectiviteit

In een team zitten mensen met tal van verschillende voorkeuren, ideeën, wensen, krachten en valkuilen. Een aantal voorwaarden bepaalt het succes van een team.

  • Is de missie/visie helder en wordt deze door alle teamleden gedragen?
  • Zijn de doelstellingen helder geformuleerd en is er een goede taakverdeling op basis van de kwaliteiten van mensen?
  • Zijn de afspraken en procedures duidelijk en bekend bij iedereen?
  • Hoe zit het met de onderlinge verhoudingen? Kennen de teamleden elkaars kwaliteiten en worden deze benut?

Een team heeft een gezamenlijk doel waarin de diversiteit belangrijk is om goede resultaten te bereiken. In een succesvol team staan individuele teamleden in hun kracht.

Een succesvol team vormt een geheel, waarin persoonlijke wensen en competenties samen komen ten gunste van het team en haar opdracht. Het zoeken naar de juiste balans tussen de verschillen in een team is een interessante uitdaging, die we graag met jullie aangaan.

In de pijler teameffectiviteit bieden we begeleiding aan en trainingen voor teams, om tot een succesvolle(re) samenwerking en de juiste balans te komen.
Teameffectiviteit is daarbij het doel, bewegen het middel.

Huis voor Beweging is voor trainingen en deskundigheidsbevordering vrijgesteld van btw onder de onderwijsvrijstelling en is geregistreerd bij het CRBKO.

X
X