Over Dynamische teambuildingsdagen

Teambuildingsdagen worden vaak georganiseerd met het doel elkaar beter te leren kennen. Ontspanning en verbinding is belangrijk voor samenwerken en een eerste stap in de teambuilding. Daarmee werk je aan verbetering van de sfeer, maar je kan met teambuilding ook gericht werken aan een succesvol team. Een succesvol team vormt een geheel, waarin persoonlijke wensen en competenties samen komen ten gunste van het team en haar opdracht. Tijdens de teambuildingsdagen zoeken we naar de juiste balans tussen de verschillen in het team.

We organiseren dynamische teambuildingsdagen op maat. Afhankelijk van de fase van het team en de wensen van de opdrachtgever bepalen we de specifieke behoefte(n) en doelen. Op basis daarvan stellen we het programma samen. Dat kan een lichtere of een zwaardere variant zijn, één of meerdere dagen omvatten en binnen en/of buiten worden georganiseerd.

Onze teambuildingsactiviteiten hebben altijd inhoudelijke, mentale en fysieke componenten. In de dynamische teambuildingsdagen komen onze kernwaarden beweging, energie, verbondenheid, plezier en creativiteit volop tot hun recht. In de teambuilding staat actieve deelname centraal. Er is ruimte voor gesprek en discussie en het oefenen en verbeteren van (aspecten van)de samenwerking.

Elementen waaraan we gericht en in beweging werken zijn bijvoorbeeld:

  • verbeteren van de samenwerking
  • vergroten van commitment aan visie en doelstellingen
  • verbeteren van de taakverdeling en afstemming tussen taken
  • vergroten van het onderling vertrouwen
  • effectiever communiceren en overleggen
  • beter gebruik maken van de talenten in het team
  • versterken van besluitvaardigheid
  • zelfstandigheid van het team
  • positie van het team binnen de organisatie of in het werkveld

Heb je interesse in dynamische teambuildingsdagen op maat, georganiseerd door Huis voor Beweging? Neem dan contact met ons op via info@huisvoorbeweging.nl

X
X