Over Monitoring, Evaluatie en Leren

De aanpak Monitoring, Evaluatie en Leren (MEL)bestaat uit drie elementen.

  • Project monitoring om de voortgang van het project te beoordelen.
  • Projectevaluatie op basis van monitoring; hierbij voegen we aan de monitoring een “oordeel” toe.
  • Het project voortzetten met wat goed gaat en het project verbeteren op gebieden waar we tekortschieten.

We vinden ‘Leren’ het belangrijkste aspect of doel van Monitoren en Evalueren. En dus niet het eindrapport, dat meestal nauwelijks wordt gelezen en vaak in een bureaulade verdwijnt.

Het doel van MEL is om de manier waarop we dingen doen tijdens de uitvoering van een project te verbeteren. Monitoring en Evaluatie wordt dan minder gezien als een verplichting en meer als een activiteit die waarde toevoegt aan het project of aan de samenwerking. Met andere woorden door MEL toe te passen verbeteren we gaandeweg de kwaliteit van het werk, de resultaten van het project en de impact die we bereiken.

MEL vereist een actieve deelname van samenwerkingspartners, uitvoerders en doelgroepen aan verschillende onderdelen van monitoring en evaluatie, gedurende de hele uitvoeringsperiode.

Naast de meer traditionele methoden, zoals vragenlijsten en observatie maken we bij MEL gebruik van participatieve methoden, zoals:

  • Tijdlijn evaluatie
  • ‘Most significant change’ methode
  • ‘Walking scale’ evaluatie
  • Rapportages met tekeningen of foto’s, ondersteund met citaten en storyboards
  • Focusgroepinterviews

Het voordeel van deze participatieve methoden is dat er interactie ontstaat, dat betrokkenen continu leren en de uitvoering van het project al tussentijds verbetert.

Zie je de meerwaarde van MEL en wil je de evaluatie van jouw project graag uitbesteden? Neem dan contact op met Huis voor Beweging, via info@huisvoorbeweging.nl

X
X