Over Beweegkriebels Plus

Kleine kinderen vinden bewegen leuk, maar bewegen vaak te weinig. Ouders zijn zich daarvan niet altijd bewust en kennen de gevaren van te weinig bewegen niet. Zij zijn daarom ook niet geneigd om hun kinderen te stimuleren om meer te bewegen. Over sporten en bewegen met de jongste jeugd (2,5-4 jaar) is weinig knowhow en sportverenigingen hebben nauwelijks aanbod voor deze doelgroep. Deze gegevens waren voor Huis voor Beweging aanleiding om Beweegkriebels Plus te ontwikkelen.

Beweegkriebels Plus is een 10 wekelijks programma voor ouder en kind gericht op bewegen, voeding, opvoeding en leefstijl. De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar met (risico) op overgewicht. Het gaat om kinderen met overgewicht en kinderen met een risico op overgewicht, omdat hun ouders overgewicht hebben, een lage sociaaleconomische status en/of een ongezonde leefstijl.

Met het leefstijlprogramma Beweegkriebels Plus, waarbij structurele doorstroming naar vervolg aanbod centraal staat, willen we overgewicht bij jonge kinderen (2,5-4 jaar)voorkomen en stabiliseren. Daarbij hoort ook een gedragsverandering bij ouders op het gebied van voeding, beweging en opvoeding bij jonge kinderen met (risico op) overgewicht.

Gemeenten, welzijnsorganisaties en beweegaanbieders kunnen Beweegkriebels Plus uitvoeren. Zij richten een netwerk en een projectteam op, bestaande uit bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, huisarts, fysiotherapeut, consultatiebureau en de (beweeg)organisaties voor het vervolgaanbod.

Het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de opvang, de huisarts, de leefstijlcoach en/of buurtsportcoach uit de buurt/wijk doen de signalering en verwijzen de kinderen (en hun ouders) door naar de interventie. Ook kunnen kinderen vanuit de sportvereniging worden doorverwezen.
Huis voor Beweging ondersteunt de interventie met een scholing (1 dag) van het projectteam Beweegkriebels Plus en met wervings-, uitvoerings- en evaluatiematerialen.

Hier vind je een uitgebreide beschrijving van de interventie Beweegkriebels Plus.

De interventie Beweegkriebels Plus is erkend als Goed Beschreven in de databases met Sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Centrum Gezond Leven.

X
X