Over Beweegplezier vanaf 4

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Stilzitten moeten ze leren, bewegen niet. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Beweegplezier vanaf 4 draag bij aan het meer bewegen voor kinderen van 4–12 jaar in de professionele opvang. De interventie Beweegplezier vanaf 4 is een antwoord op het probleem dat kinderen binnen de professionele opvang te weinig bewegen. Beweegplezier vanaf 4 vergroot de kennis en vaardigheden van pedagogische medewerkers binnen de professionele opvang om kinderen op een eenvoudige en uitdagende manier te laten bewegen.

Beweegplezier vanaf 4 daagt kinderen uit om te spelen en te bewegen en het plezier te ervaren van bewegen en spelen. De werkwijze wordt toegepast binnen opvangorganisaties waar kinderen van 4-12 jaar komen. Groepsleiding of begeleiders worden in een training toegerust om met de kinderen spelenderwijs te bewegen.

Beweegplezier vanaf 4 integreert spelenderwijs bewegen en spel met eenvoudige materialen in de dagelijkse structuur van een buitenschoolse opvang of naschoolse opvang.

De interventie Beweegplezier vanaf 4 is erkend als Goed Beschreven in de databases met Sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Centrum Gezond Leven en staat op de menukaart van de Sportimpuls.

 

Menu
X
X