Over Beweegplezier vanaf 4

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Stilzitten moeten ze leren, bewegen niet. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Beweegplezier vanaf 4 draag bij aan het meer bewegen voor kinderen van 4–12 jaar in de professionele opvang. De interventie Beweegplezier vanaf 4 is een antwoord op het probleem dat kinderen binnen de professionele opvang te weinig bewegen. Beweegplezier vanaf 4 vergroot de kennis en vaardigheden van pedagogische medewerkers binnen de professionele opvang om kinderen op een eenvoudige en uitdagende manier te laten bewegen.

Beweegplezier vanaf 4 daagt kinderen uit om te spelen en te bewegen en het plezier te ervaren van bewegen en spelen. De werkwijze wordt toegepast binnen opvangorganisaties waar kinderen van 4-12 jaar komen. Groepsleiding of begeleiders worden in een training toegerust om met de kinderen spelenderwijs te bewegen.

Beweegplezier vanaf 4 integreert spelenderwijs bewegen en spel met eenvoudige materialen in de dagelijkse structuur van een buitenschoolse opvang of naschoolse opvang.

De interventie Beweegplezier vanaf 4 is erkend als Goed Beschreven in de databases met Sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Centrum Gezond Leven en staat op de menukaart van de Sportimpuls.

Beweegplezier vanaf 4 draagt bij aan het werken aan Gezonde Kinderopvang. Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak. Daarmee werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Kijk op www.gezondekinderopvang.nl voor meer informatie over Gezonde Kinderopvang.

     

 

X
X