Over Professionals

Vaak weet je als professional wel hoe je kinderen kunt stimuleren tot bewegen, maar je zou graag eens iets nieuws aanbieden, iets uitdagends bedenken of uit het niets een beweegactiviteit kunnen neerzetten. De vraag die vaak wordt gesteld is: ‘wat voor nieuws kan ik doen’? Hoe kom ik aan nieuwe ideeën en kan ik een beweegactiviteit in een korte tijd kan organiseren?

In de bibliotheek vind je allemaal boeken met beweegspelletjes maar soms heb je niet voldoende mogelijkheden om een beweegspel goed voor te bereiden.

Tijd dus om ideeën op te doen en vaardigheden te ontwikkelen zodat je in korte tijd uitdagende beweegactiviteiten kunt verzinnen of bestaande activiteiten kunt aanpassen om aan te sluiten bij wat kinderen op dat moment doen of willen of kunnen.

Om kennis te krijgen, inspiratie op te doen, creatiever te worden en spel- en beweegactiviteiten uit te voeren met kinderen in de basisschoolleeftijd is Beweegplezier vanaf 4 ontwikkeld.

X
X