Over Wereldmeiden MDT

Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Nederlandse meiden sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met meiden met een vluchtelingachtergrond.

Samen sporten
Samen sporten en bewegen met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldmeiden is daarnaast dat de meiden hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de meiden plezier hebben.

In het project Wereldmeiden onderscheiden we twee groepen meiden:

  • meiden die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (de buddy’s);
  • en meiden die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met hun inburgering (de deelneemsters).

Erkende interventie

Wereldmeiden MDT heeft een erkenning op het niveau Goed Onderbouwd en is opgenomen in de database van effectieve interventies van RIVM en partners.

Wat is MDT?

Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De pijlers van de MDT zijn:
– talentontwikkeling
– nieuwe mensen ontmoeten
– iets doen voor een ander/voor de samenleving

Projectleider Wereldmeiden:
Willie Westerhof
T 06-31753735
M Willie@huisvoorbeweging.nl

X
X