Over Wereldmeiden MDT

Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Maatschappelijke diensttijders sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met meiden met een vluchtelingachtergrond.

Samen sporten
Samen sporten en bewegen met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldmeiden is daarnaast dat de meiden hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de meiden plezier hebben.

In het project Wereldmeiden onderscheiden we twee groepen meiden:

  • meiden die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (de MDT’ers)*;
  • en meiden die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met hun inburgering (de deelneemsters).

Achtergrond van dit project
Huis voor Beweging werkt in dit project nauw samen met Sportnetwerk Overijssel, Huis voor de Sport Groningen, Sport Fryslân, Sport Drenthe, Sportservice Flevoland, Sport Utrecht, Gelderse Sport federatie en LOWAN (Koepel ISK-scholen) en met alle lokale sportbedrijven en sportaanbieders in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland. De deelnemende MDT’ers zorgen, samen met de deelneemsters, natuurlijk voor de uitvoering van alle projectactiviteiten. Het project is gesubsidieerd door ZonMW.

Wat is MDT?

Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Huis voor Beweging heeft een subsidie ontvangen om in een proeftuin samen met jongeren te experimenteren met het concept Maatschappelijke Diensttijd. Op basis van de ervaringen maakt de overheid een meer definitief ontwerp. In het voorjaar van 2020 is de maatschappelijke diensttijd ingevoerd.

Projectleider Wereldmeiden:
Willie Westerhof
T 06-31753735
M Willie@huisvoorbeweging.nl

X
X