Resultaten Wereldmeiden MDT

  • Wereldmeiden MDT draait in 2023 in 10 provincies en op 40 locaties
  • Medio 2023 doen ruim 1.300 meiden (buddy’s en deelnemers) een MDT bij Wereldmeiden of hebben de MDT afgerond,
  • 800 vluchtelingenmeiden (deelnemers) hebben kennis gemaakt met Nederlandse jongeren, de taal beter leren gebruiken en de Nederlandse (sport) cultuur leren kennen.

Resultaten onderzoek Mulier Instituut

Betrokkenen (deelnemers, buddy’s en professionals) zijn tevreden over Wereldmeiden. Ze zien het als een leuk en waardevol project dat bijdraagt aan een inclusief sportklimaat. Wereldmeiden leert deelnemers welk sportaanbod er in de omgeving is, welke sport bij hen past en hoe ze deelname aan sport kunnen regelen. Vooral voor deelnemers die (nog) niet sporten maakt dit de drempel om te gaan sporten lager.

Wereldmeiden levert deelnemers veel op. Bijvoorbeeld meer kennis over het Nederlandse sportlandschap en de Nederlandse taal. Voor professionals levert Wereldmeiden vooral meer samenwerkingspartners en een groter netwerk op. Wereldmeiden draagt bij aan de kennis over en begrip voor andere culturen bij buddy’s.

  • Binnen het project Wereldmeiden ontstaan contacten tussen Nederlandse jongeren en jonge vluchtelingen.
  • Jongeren staan meer open voor andere culturen.
  • Buddy’s hebben het gevoel dat ze hebben bijgedragen aan de maatschappij.
  • Deelnemers ervaren het beter beheersen van de Nederlandse taal als grootste opbrengst van hun deelname aan Wereldmeiden. Daarnaast is hun zelfvertrouwen gegroeid. Ze durven beter op leeftijdsgenoten af te stappen en in het Nederlands te praten, ook buiten het project.
  • Voor de betrokken professionals heeft Wereldmeiden voornamelijk gezorgd voor nieuwe samenwerkingspartners en sterkere netwerkstructuren. Zij willen deze samenwerkingen graag doorzetten en hebben hiervoor al plannen gemaakt.

Het Mulier Instituut heeft de resultaten van de monitoring en evaluatie van het project Wereldmeiden gebundeld in een factsheet.

X
X