Over Procesbegeleiding

Organisaties hebben meer en meer behoefte aan procesbegeleiders. Geen kant-en-klaar aanbod, maar trainers/begeleiders die in staat zijn om aan de slag te gaan met datgene dat er werkelijk speelt binnen de samenleving, een organisatie of een team. Zij ondersteunen bij het aanpakken van verander-, ontwerp- of ontwikkelvragen.

De deskundige en onafhankelijke procesbegeleiders/sportformateurs van Huis voor Beweging:

  • werken vanuit de kernwaarden beweging, energie, verbondenheid, plezier en creativiteit
  • maken afspraken met de opdrachtgever over een plan van aanpak, en spelen flexibel in op nieuwe informatie en inzichten
  • houden zich vooral bezig met de ‘hoe’-vraag en weten met het juiste proces de inhoud te versterken
  • zorgen dat de juiste stakeholders in het juiste stadium worden betrokken
  • maken optimaal gebruik van de verschillen tussen mensen en organisaties
  • zetten de juiste dynamische werkvormen en aanpakken in om een goed eindresultaat te behalen

Wij verzorgen ook dynamische monitoring en evaluatie van projecten en van de samenwerking in netwerken.

Wil je meer info over procesbegeleiding op maat of of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via: info@huisvoorbeweging.nl

Huis voor Beweging is voor trainingen en deskundigheidsbevordering vrijgesteld van btw onder de onderwijsvrijstelling en is geregistreerd bij het CRBKO.

X
X