Over Branding

  • Waarin zijn we uniek en bijzonder?
  • Wat is uniek aan ons bedrijf of instelling?
  • Waarin zijn we bijzonder, waarin blinken we uit?
  • Waarin kunnen we nog verbeteren?
  • Wat stralen we uit en komt dat overeen met wie we willen zijn?
  • Wat onderscheidt ons van onze concurrenten en hoe bewijzen wij onze meerwaarde in het werkveld?

In een gezamenlijk teamproces en onder begeleiding van Huis voor Beweging beginnen we een actieve zoektocht naar merkwaarden van jouw afdeling, bedrijf of instelling. Deze merkwaarden geven aan waar jouw team of organisatie voor staat en wat voor jullie belangrijk is in het werk en als zodanig vormen ze een richtlijn voor jullie handelen. We laden het merk en geven betekenis aan de waarden, door ze te vertalen naar concreet gedrag. We bedenken hoe we de merkwaarden levend kunnen houden en verankeren binnen de organisatie.
Jouw team beschikt over kernkwaliteiten, die tezamen een unieke combinatie van talenten vormen. De mix van die unieke kwaliteiten zorgt ervoor dat het SterkMerk geleefd kan worden. Erkenning en herkenning van deze unieke kwaliteiten binnen het team zijn nodig om individueel en als team tot groei en ontwikkeling komen.
De essentie van deze training is dat de identiteit van jouw team of organisatie (wie jullie willen zijn) overeenkomt met het imago (hoe jullie door anderen worden gezien). Deze gezamenlijke missie en visie leidt tot een SterkMerk met loyale en nieuwe deelnemers, klanten en opdrachtgevers. Het geeft meer focus aan het werk.

X
X