Over whoZnext

Jongeren regelen samen met andere jongeren hun eigen sport.Erkende_interventie-groen+URL

Dát is whoZnext
Je kunt hierbij denken aan het zelf organiseren, scheidsrechteren, coachen, besturen, trainen, maar ook het meedenken over sport en speelvoorzieningen in de wijk. De opzet is dat jongeren actief zijn in whoZnext-teams en worden begeleid door een coach vanuit een organisatie. De insteek is dat jongeren zoveel mogelijk zelf doen.

WhoZnext richt op jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Iedereen kan meedoen. Het maakt niet uit wie of wat je bent. WhoZnext is er voor iedereen die samen met anderen regelende taken in de sport wil uitvoeren.
WhoZnext-teams zijn actief in de buurt, het onderwijs, de sportvereniging en de buitenschoolse opvang.

Een paar voorbeelden uit de praktijk die in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn.

Buurt

 • Jongeren onderzoeken systematisch de bestaande sportvoorzieningen in een nieuwbouwwijk: sluiten die echt aan bij de belangstelling van de jongeren die er wonen? Wat willen de jongeren die er wonen, hoe kunnen we jongeren betrekken bij het beheer van de voorzieningen?
 • Jongeren in een klimschool richten een jeugdraad op om de cultuur te beïnvloeden en aparte jongerenactiviteiten te organiseren.
 • Basketballveldjes en skateramps in de stad worden op initiatief van het whoZnext-team geadopteerd door winkeliersverenigingen en scholen om onderhoud te verzekeren en te zorgen voor regelmatige evenementen.

Onderwijs

 • Scholieren uit de tweede klas van het VO meten de jeugdgerichtheid van hun school en doen onderzoek naar het sportaanbod op school. Ook verzorgen zij workshops en activiteiten in samenwerking met sportaanbieders in de buurt.
 • VMBO-jongeren van 14-15 jaar organiseren sportactiviteiten op asielzoekerscentra (bijvoorbeeld fietsles, basketballtoernooitjes).
 • Oprichten van een schoolsportcommissie die onder andere dagelijks een warming-up organiseert voor de leerlingen die dat willen: zo begin je heel anders aan de schooldag!

Sportvereniging

  • Het whoZnext-team richt tien lokale jeugdraden bij sportverenigingen op en zet een coachingssysteem op om de deelnemende jongeren verder te helpen.
  • Grootscheepse werving van jongeren voor cursussen voor scheidsrechter, trainer en organisator in voetbalverenigingen. Diploma en feest na het afronden van de cursus.
  • Girl Power Dwingeloo. Op initiatief van zeven meiden is, als een aparte afdeling van de plaatselijke volleybalvereniging, een beachvolleybalclub van de grond gekomen,. In een brief aan de gemeente hebben zij meer beachvolleybalvelden in alle zwembaden van de gemeente bepleit. Zij hebben een eigen clubhuis, organiseren toernooien en trainingskampen en delen folders uit op bijvoorbeeld scholen. Ook houden zij demonstratiewedstrijden en organiseren reizen. Hierdoor is er in het (stille) zomerseizoen iets te doen voor jongeren in deze gemeente.

De interventie whoZnext is erkend als Goed Beschreven in de interventiedatabase van loket gezond leven en Effectief Actief.

WhoZnext is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en is overgenomen door Huis voor Beweging. Op de meeste materialen wordt NISB nog genoemd als afzender. Er kan geen contact meer worden opgenomen via mail@whoZnext.nl of NISB. Voor vragen kun je terecht bij info@huisvoorbeweging.nl

X
X