Toolkit

Op deze pagina staan een groot aantal praktische instrumenten om vorm en inhoud te geven aan meer jeugdparticipatie in de sport.

1. De sportclub, niet alleen voor maar ook van de jeugd
Een brochure die bedoeld is voor mensen binnen de vereniging die zich bezighouden met de jeugd en die meer willen weten over het onderwerp jeugdparticipatie.

2. Visietest – papieren versie
Een test waarmee je in beeld kunt brengen wat de visie is op jeugdparticipatie.

3. Brochure Quick Scan J-score
Een test voor het meten van de jeugdgerichtheid van je sportvereniging

4. Powerpoint presentatie whoZnext voor jongeren
Een powerpoint presentatie die je kunt gebruiken tijdens een voorlichtingsbijeenkomst aan jongeren.

5. Powerpoint presentatie whoZnext voor sportbonden
Een powerpointpresentatie die je kunt gebruiken om sportbonden te informeren en enthousiasmeren.

6. Logo

Logo

7. Factsheet whoZnext
Informatie voor professionals en vrijwilligers over het project whoZnext.

8. Flyer jongeren
Een flyer om jongeren te informeren en enthousiasmeren.

9. Quick scan voor Sportbonden
Een test voor het meten van de jeugdgerichtheid van een sportbond

10. Rol en taken whoznext-coach
De taken en rollen van de whoZnext-coach in beeld.

11. Netwerkanalyse
De netwerkanalyse is een methode om het netwerk van betrokkenheid rond een bepaald initiatief in beeld te brengen en de posities in dit netwerk te verkennen.

12. Nieuwsbrief whoZnext KNLTB
De nieuwsbrief van de KNTLB over whoZnext.

13. Folder whoZnext KNLTB
Informatie over het project whoZnext.

14. Meedoen, meedenken, meebeslissen KNLTB
De drie niveaus van jongerenparticipatie binnen sportverenigingen: meedenken, meedoen en meebeslissen.

15. Plan van aanpak
Een sjabloon voor het opstellen van een plan van aanpak.

16. Smart doelstellingen
Informatie over het beschrijven van goede doelstellingen.

17. Projectmandaat
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende actoren in beeld.

18. Prioriteitenworkshop
Een beschrijving van hoe je tijdens een workshop kunt komen tot heldere prioriteiten.

19. Voorbeeld J-plan voor sportverenigingen
Een uitgewerkt plan om als sportvereniging werk te maken van jeugdparticipatie.

20. Voorbeeld J-plan voor gemeenten
Een uitgewerkt plan om als gemeente werk te maken van jeugdparticipatie.

21. Voorbeeld J-plan voor mbo
Een uitgewerkt plan om als mbo werk te maken van jeugdparticipatie.

22. Quickscan
Een test om de jeugdgerichtheid van de sportbond te meten.

23. 10 Tips voor de begeleiding van de whoZnext
Concrete tips over hoe je een whoZnext-team kunt begeleiden.

24. 10 tips voor het werven van coaches
Concrete tips voor het werven van coaches.

25. 10 tips voor het werven van jongeren
Concrete tips voor het werk van jongeren.

26. Vragenlijsten whoZnext
Verschillende vragenlijsten die je kunt gebruiken voor het evalueren en monitoren van het project whoZnext.

27. WhoZnext factsheet ENG
Engelstalige informatie voor professionals en vrijwilligers over het project whoZnext.

28. Visueel activiteitenbudget
Een voorbeeld cheque om het budget op te schrijven.

29. Implementatieplan whoZnext op mbo
Een voorbeeld plan van hoe je whoZnext op het mbo kunt implementeren.

30. Competentiecheck van de whoZnext-coach
De competenties van de whoZnext-coach worden hier uitgeschreven. Je kunt hiermee checken of jij of iemand anders voldoet aan deze competenties.

31. Competentiecheck kerncompetities jongeren
De competenties van de whoZnexter zelf worden hier uitgeschreven. Je kunt hiermee checken of de jongere voldoet aan deze competenties.

WhoZnext is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en is overgenomen door Huis voor Beweging. Op de meeste materialen wordt NISB nog wel genoemd als afzender. Er kan geen contact meer worden opgenomen via mail@whoZnext.nl of NISB. Voor vragen kun je terecht bij info@huisvoorbeweging.nl

X
X