Over de BeweegKuur GLI

De BeweegKuur is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma waarin de combinatie van bewegen, voeding en gedrag centraal staat. De BeweegKuur GLI is daarvoor het aangewezen programma!

Animatie over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
informatie over de GLI

Gezondheidswinst
Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Door de combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering wordt dit gerealiseerd

Doelgroep
De BeweegKuur GLI is bedoeld voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Het gaat om mensen met een inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. De inclusie- en exclusiecriteria worden beschreven in de documenten van de BeweegKuur GLI.

Duur
De BeweegKuur GLI is een totaal programma van 2 jaar waarvan de begeleidingsfase 1 jaar duurt en de onderhoudsfase 12 maanden.

Gedragsverandering
Belangrijkste aspect binnen de BeweegKuur GLI is dat wordt getracht gedragsverandering te realiseren door middel van Motivational Interviewing. Hierin heeft de deelnemer zelf de regie door middel van doelen stellen en zelfmanagement. Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de zorgprofessional, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd.

De interventie BeweegKuur heeft de erkenning ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ in de databases met Sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport en Centrum Gezond Leven.

Menu
X
X