Monitoring en evaluatie

Huis voor Beweging monitort en evalueert het gehele traject van de BeweegKuur. Hierdoor kan de interventie worden doorontwikkeld en worden aangepast aan de ervaringen en resultaten uit de praktijk.

De locaties die de BeweegKuur (willen gaan) uitvoeren worden door Huis voor Beweging geschoold. De professionals die worden geschoold worden opgenomen in het registratie systeem van Huis voor Beweging.

Tevens vindt er ondersteuning en advisering plaats tijdens de looptijd van 2 jaar BeweegKuur. Er wordt een procesevaluatie gehouden in samenwerking met het projectteam.

Vanuit het RIVM, de zorgverzekeraar en alle andere betrokken partijen zijn de eerste vereisten opgesteld voor monitoring en evaluatie. Het onderstaande document is nog aan verandering onderhevig.

GLI uitkomstmaten

Menu
X
X