Monitoring en evaluatie

Huis voor Beweging monitort en evalueert het gehele traject van de BeweegKuurGLI. Hierdoor kan de interventie worden doorontwikkeld en aangepast aan de ervaringen en resultaten uit de praktijk. De locaties die de BeweegKuurGLI (willen gaan) uitvoeren worden door Huis voor Beweging geschoold. De professionals die worden geschoold worden opgenomen in het registratie systeem van Huis voor Beweging.

Er wordt vanuit de interventie-eigenaar ondersteuning geboden bij de implementatie van de BeweegKuurGLI en wij adviseren als nodig ook tijdens de looptijd van 2 jaar. Er wordt bij elk projectteam een procesevaluatie gehouden.

GLI register
Voor de kwantitatieve gegevens zijn er vanuit het RIVM, de zorgverzekeraar, interventie-eigenaren en alle andere betrokken partijen de eerste vereisten opgesteld voor monitoring en evaluatie. Dit wordt het GLI register genoemd. Het GLI register wordt gebruikt om alle data te verzamelen van alle uitvoerders van de GLI.

Het register:

 • Biedt inzicht over hoe de interventie lokaal wordt uitgevoerd
 • Draagt bij aan het inzicht in de effectiviteit van de BeweegKuurGLI en GLI
 • Draagt bij aan het verbeteren van de interventie
 • Draagt bij aan het bepalen op welke vlakken er verder onderzoek nodig is (kwalitatief en kwantitatief)
 • Geeft inzicht in de kosteneffectiviteit van preventieve zorg

Belangrijke inzichten die bijdragen aan de kwaliteit van de BeweegKuurGLI.

Informatie en tips over het GLI register:

 • Er is één ‘hoofdbehandelaar’ per team die zich registreert en de gegevens invoert. Maak afspraken over wie dit gaat doen, voorkom daarmee dubbele registratie. Praktisch is het handigste om de professional die de deelnemer het meeste ziet, dit te laten doen
 • Toestemming per deelnemer is verplicht, alleen de toestemmingsverklaring van het RIVM is nodig en toereikend.
 • Er kunnen 5 metingen worden ingevoerd (waarvan 3 verplicht zijn):
  • Intake (=0-meting)
  • Tussentijdse meting
  • Einde behandelfase (= 6-8 maanden meting)
  • Tussentijdse meting
  • Einde onderhoudsfase (=24 maanden meting)
 • De kwaliteit van leven lijst (EQ5D vragenlijst) moet per meetmoment worden bevraagd. Je kunt dit vantevoren uitprinten om door te nemen met deelnemers. Deze vragenlijst is als pdf te downloaden vanuit het GLI register of achter onze inlog bij de extra materialen.
 • Het GLI register biedt spiegelinformatie, je kan spiegelen op de volgende niveaus:
  • Interventie BeweegKuur
  • Beroepsgroep
  • Provincie
  • GGD regio
  • Landelijk
 • Vink aan dat de BeweegKuurGLI interventie-eigenaar data mag ontvangen (dit gebeurt anoniem).
 • We willen je verzoeken om ook ‘oude gegevens’ toe te voegen aan het GLI-register d.m.v. het uploaden van de Excel-bestanden. Het is belangrijk dat hier toestemming voor is vanuit de deelnemer. De
 • Mochten jullie al gegevens verzamelen en invoeren in een KIS / EPD of ander systeem en gaat het om veel gebruikers/data? Neem contact op met het RIVM (GLI-monitor@rivm.nl) over wat er mogelijk is t.a.v. het koppelen van de systemen. Op dit moment is er alleen een koppeling met Envry.
 • Voor inhoudelijke vragen kun je ook bij het RIVM terecht (GLI-monitor@rivm.nl),

 

Menu
X
X