Monitoring BeweegKuurGLI

Huis voor Beweging monitort de effecten van de BeweegKuurGLI op twee manieren:
1) Door het GLI-register van het RIVM
2) Door Interviews met uitvoerders en deelnemers te houden

ad1)        GLI register
Om onderzoek te doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI-programma’s heeft het RIVM, in opdracht van VWS, een GLI-register ontwikkeld. Huis voor Beweging krijgt alle gegevens geanonimiseerd per locatie terug van het RIVM.

Aanmelden GLI-register
Om gebruik te maken van het GLI-register moet de aanbieder zich eerst aanmelden. De aanmelding gaat via de praktijk waar de BeweegKuurGLI uitgevoerd wordt. De leefstijlcoach is de contactpersoon binnen de praktijk die de aanmelding regelt. Ben jij als leefstijlcoach in dienst bij een praktijk? Dan kun je na de aanmelding pas starten wanneer de praktijk waarvoor je werkt, je dienstverband bevestigd hebt.

Heb je een zelfstandige praktijk? Dan regel je de aanmelding zelf en is er geen externe bevestiging nodig.

Voordat de aanmelding voltooid kan worden moeten alle gegevens in het Algemeen Gegevens Beheer (AGB)-register op orde zijn. Controleer daarom eerst je gegevens in het AGB-register. Kloppen de gegevens? Houd dan bij aanmelding voor het GLI-register je AGB-code en die van de praktijk waarvoor jij de GLI aanbiedt bij de hand. Lees meer over aanmelden bij het GLI-register

Toestemmingsformulier
Het GLI-register maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de (kosten)effectiviteit van de GLI. Elke GLI-deelnemer moet eerst toestemming geven. Dit gaat via het ondertekenen van een toestemmingsformulier.
Wil een GLI-deelnemer geen toestemmingsformulier tekenen? Dan mogen de gegevens van de desbetreffende deelnemer niet worden opgenomen in het GLI-register. Lees meer over het toestemmingsformulier

Tips en andere informatie over het register:

 • Er is één ‘hoofdbehandelaar’ per team die zich registreert en gegevens invoert. Maak afspraken over wie dit gaat doen, voorkom daarmee dubbele registratie. Praktisch is het het handigste om de professional die de deelnemers het meeste ziet, dit te laten doen, dit is vaak de leefstijlcoach.
 • Er kunnen 5 metingen worden ingevoerd (waarvan 3 verplicht zijn):
  – Intake (=0-meting)
  – Tussentijdse meting
  – Einde behandelfase (= 6-8 maanden meting)
  -Tussentijdse meting
  -Einde onderhoudsfase (=24 maanden meting)
 • Vragen over kwaliteit van leven (EQ5D vragenlijst) moeten per meetmoment worden bevraagd: je kunt deze evt. van tevoren uitprinten om door te nemen met deelnemer(s). Deze vragenlijst is als pdf te downloaden vanuit het GLI-register of achter onze inlog bij de extra materialen
 • Het GLI-register biedt spiegelinformatie, je kan spiegelen op de volgende niveaus:
  – Interventie BeweegKuurGLI
  – Beroepsgroep
  – Provincie
  – GGD regio
  – Landelijk
 • Vink aan dat BeweegKuurGLIinterventie-eigenaar data mag ontvangen (dit gebeurt geheel geanonimiseerd).
 • We willen je met klem verzoeken om ook ‘oude gegevens’ toe te voegen aan het GLI-register d.m.v. het uploaden van de Excel-bestanden. Let op! Hiervoor is ook toestemming nodig vanuit de deelnemer.

Voordelen deelnemen aan het GLI-register voor uitvoerders:

 • Inzicht over hoe je team lokaal de interventie uitvoert
 • De gegevens dragen aan inzicht in de effectiviteit van de BeweegKuurGLI
 • De gegevens dragen bij aan het verbeteren van de interventie
 • De gegevens dragen bij aan het bepalen op welke vlakken er verder onderzoek nodig is (kwalitatief en kwantitatief)
 • Inzicht in de kosteneffectiviteit van preventieve zorg: gaan mensen na de GLI minder gebruik maken van de zorg, zoals bijv. medicijnen?

ad2)        Interviews met uitvoerders en deelnemers
Huis voor Beweging monitort naast kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve gegevens over de uitvoer en ervaringen van de BeweegKuurGLI. Er worden interviews gehouden met uitvoerders én deelnemers. In deze interviews worden ervaringen met de BeweegKuurGLI uitgevraagd en uitgediept. Elk jaar wordt er met een contactpersoon van een uitvoerend team een interview gehouden. De interviews worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de interventie.

 

X
X