Om BeweegKuur-instructeur te worden moet de module BeweegKuur-instructeur worden gevolgd. De module BeweegKuur-instructeur is geplaatst binnen de reguliere opleiding Sport en Bewegen. De module kan aangeboden worden in de vrije ruimte of als externe opleiding voor afgestudeerde beweeg- en sportinstructeurs. Elke student ontvangt een certificaat na goedkeuring van de eindopdracht(en) en het behalen van de eindtoets. Het certificaat wordt uitgegeven door Huis voor Beweging in samenwerking met de opleiding Sport en Bewegen.

Na het doorlopen en met goed gevolg afronden van de module BeweegKuur-instructeur is de BeweegKuur-instructeur in staat om:

  • Uit te leggen wat overgewicht en obesitas is en tot welke lichamelijke gevolgen obesitas kan leiden;
  • te benoemen welke verschijnselen er kunnen optreden tijdens of na inspanning bij een diabetes type 2-patiënt;
  • uit te leggen wat diabetes type 2 is en tot welke lichamelijke gevolgen diabetes kan leiden;
  • uit te leggen wat de invloed van gezonde voeding en beweging is op overgewicht en obesitas en/of diabetes type 2-patiënten;
  • deelnemers te coachen, begeleiden en te voorzien van de juiste tips in verband met sport en bewegen;
  • contacten te onderhouden met andere zorgprofessionals binnen de BeweegKuurGLI, denk aan leefstijlcoach en fysiotherapeut;
  • in te schatten hoe je beweeglessen voor deelnemers aan de BeweegKuurGLI moet opstellen, begeleiden en uitvoeren;
  • relevant naslagwerk in de vorm van websites of boeken te vinden;
  • het functieprofiel van de Sport- en bewegingsleider binnen de BeweegKuurGLI toe te lichten.

Intrinsieke motivatie en gedragsverandering
Motiverende gespreksvoering in beweging is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands intrinsieke motivatie en bereidheid tot verandering ontlokt en versterkt. Intrinsieke motivatie is een belangrijk uitgangspunt bij de BeweegKuurGLI. Hoe meer intrinsieke motivatie, hoe beter iemand zijn gedrag richting een gezonde leefstijl kan veranderen. Motiverende gespreksvoering is een belangrijk onderdeel binnen de module BeweegKuur-instructeur.

X
X