Professionals

Hoe wordt een deelnemer verwezen naar de BeweegKuurGLI?
De huisartsenzorg, een beweegprofessional, voedingsprofessional of andere zorgverleners binnen de eerste of tweedelijns zorg hebben een signaal functie. Zij kunnen een mogelijke  deelnemer adviseren deel te gaan nemen aan de BeweegKuur. Ook de sport- en beweegaanbieders hebben een signalerende functie. De huisarts is echter altijd degene die de deelnemers daadwerkelijk verwijst.

De huisarts beslist in alle gevallen of de personen worden doorverwezen. Zij is verantwoordelijk voor screening en eventuele contra-indicaties. 

Wie levert de BeweegKuur?
De professionals die vergoed worden binnen de BeweegKuurGLI zijn de diëtist, HBO beweegprofessional en een HBO leefstijlcoach. De BeweegKuur richtlijnen beschrijven welke professionals de BeweegKuur mogen uitvoeren. Deze functieomschrijvingen zijn beschreven in het protocol BeweegKuur. De verschillende professionals kunnen zijn: Leefstijlcoaches, voedingsprofessional / diëtist, beweegprofessional / fysiotherapeut. De huisarts verwijst  de deelnemer door naar de BeweegKuur

De zorgverzekeraar gaat meestal een contract aan met een samenwerkingsverband /zorggroep van professionals in de regio. Voor elke zorgverzekeraar is dat weer anders. Informeer bij de zorgverzekeraar in jouw regio hoe deze inkoop / contractering verloopt.

Binnen de BeweegKuur GLI is besloten dat de professionals moeten voldoen aan de functieomschrijvingen die binnen de BeweegKuur worden beschreven. Hieronder staan deze functionele omschrijvingen. Vooraf aan het volgen van de scholing BeweegKuur en de uitvoer van de BeweegKuur zullen de professionals moeten aantonen dat ze voldoen aan deze functionele omschrijving. Hoe dit proces precies vorm gaat krijgen wordt de komende maanden duidelijk.

Download: GLI Functionele omschrijving beweegprofessional BeweegKuur

Download: GLI Functionele omschrijving voedingsprofessional BeweegKuur

Download: GLI Functionele omschrijving leefstijlcoach BeweegKuur

Menu
X
X