Over Alle Leerlingen Actief

Meer sporten en bewegen in het onderwijs!

Alle leerlingen Actief! is een aanpak om inactieve leerlingen te motiveren meer te gaan sporten en bewegen. Met Alle Leerlingen Actief! krijg je als leerkracht of intern begeleider een instrument in handen om deze groep inactieve leerlingen in beweging te krijgen.
Alle leerlingen Actief! richt zich op kinderen, jongeren en jong-volwassenen van 10 tot 24 jaar in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs (mbo).
De prioriteit ligt bij jongeren die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen (zie onderaan deze tekst) en zich om welke reden dan ook niet tot sport voelen aangetrokken.

Het voeren van motivatiegesprekken staat centraal bij Alle leerlingen Actief!. Door middel van deze gesprekken krijgen leerlingen inzicht in hun eigen overwegingen om hun gedrag wel of niet te veranderen. Een belangrijke basis die uiteindelijk leidt tot de keuze voor een beweegactiviteit die langer met plezier wordt volgehouden.

Ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs wijst uit dat 60% van de inactieve leerlingen binnen een jaar overgaat tot meer bewegen. Daarnaast blijkt dat bij de meeste jongeren een positieve gedragsverandering heeft plaatsgevonden.

Voor Alle leerlingen Actief! zijn de volgende producten ontwikkeld.

  • Brochure Alle leerlingen actief
  • DVD alle leerlingen actief

De interventie Alle leerlingen Actief is erkend als Goed Onderbouwd in de interventiedatabase van Loket Gezond Leven en Effectief Actief en maakt deel uit van het ondersteuningsaanbod Gezonde school.

Voor jeugd van 4 tot 18 jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning.
  • Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
  • En: voorkom veel stilzitten.
X
X