Wil je als professional in het onderwijs:

  • bewegen stimuleren onder (jonge) leerlingen, jeugd of studenten en ben je op zoek naar een geschikte, werkzame methode?
  • óf wil je bewegen inzetten om bepaalde (gezondheids)effecten te bereiken bij jouw eigen leerlingen, zoals minder overgewicht of betere leerprestaties?
  • óf wil je studenten leren werken met een bepaalde aanpak om later als professional zo’n interventie te kunnen inzetten?
  • óf wil je je eigen effectiviteit of dat van je team vergroten?

Huis voor Beweging heeft hiervoor allerlei interventies, trainingen, workshops en masterclasses ontwikkeld, gericht op pedagogisch medewerkers, onderwijzers en docenten in het onderwijs. Bij enkele op de leerlingen gerichte interventies wordt ook de sociale omgeving van de leerlingen betrokken om een nog beter effect te verkrijgen. Daarbij staan creativiteit, verbondenheid, energie en plezier in bewegen altijd voorop.

X
X