Over Leefstijlinterventies

 1. Home
 2. Over Leefstijlinterventies

Over Leefstijlinterventies

Huis voor Beweging heeft een flink aantal (gecombineerde) leefstijlinterventies ontwikkeld. Deze zetten we uit met train-de-trainer, trainingen en workshops, om de kwaliteit van de lokale uitvoering te ondersteunen. Tevens verspreiden we cursusmaterialen en andere ondersteunende producten, die de lokale uitvoering vergemakkelijken. Kijk bij de betreffende leefstijlinterventies en in onze webshop welke op maat ondersteuning we kunnen bieden bij de uitvoering van jouw interventie.

Twee typen interventies
In ons aanbod onderscheiden we twee typen interventies: de Leefstijlinterventies en de Gecombineerde Leefstijlinterventies. Een leefstijlinterventie is een planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van burgers te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel  gezondheid te bevorderen en/of ziekte te voorkomen. Daarbij gaat het om verandering van de levensstijl, bijvoorbeeld een gezonder dieet of meer bewegen. Tegenwoordig worden echter steeds vaker leefstijlinterventies gecombineerd voor een beter en duurzaam effect. Een GLI  bestaat uit interventies op het terrein van eten, bewegen en gedrag. Het heeft als doel om gezond gedrag te bevorderen en te behouden. De GLI wordt in deze vorm vaak ingezet bij mensen met overgewicht of obesitas.

Erkende interventies
Veel van onze interventies zijn beoordeeld en erkend volgens een landelijk afgesproken beoordelingssystematiek. Hiermee streven wij naar kwaliteitsverbetering van onze interventies in de diverse werkvelden. Onze erkende sport- en beweeginterventies zijn te vinden via www.sportenbeweeginterventies.nl.  Deze database is onderdeel van de landelijke interventiedatabase gezond en actief leven. Voor erkende interventies is het soms mogelijk om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen, zoals voor de Sportimpuls.

Sportimpuls
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

De Sportimpuls bestaat uit drie rondes:

 • de reguliere Sportimpuls (SI)
 • de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB)
 • de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Menukaart Sportimpuls
Bij het aanvragen van een Sportimpuls subsidie moet de aanvrager kiezen uit sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties e.a.

Interventies Huis voor Beweging
De volgende interventies van Huis voor Beweging hebben een erkenning, staan op de Menukaart Sportimpuls en komen in aanmerking voor een Sportimpuls subsidie.

 • Beweegkriebels (erkenning: Goed Onderbouwd)
 • Beweegkuur (erkenning: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit)
 • Beweegplezier vanaf 4 (erkenning: Goed Beschreven)
 • Natuursprong (erkenning: Goed Beschreven)
 • RealFit (erkenning: Goede aanwijzingen voor effectiviteit)

Menukaart Kinderen Sportief op Gewicht (KSG)

 • Beweegkriebels (erkenning: Goed Onderbouwd)
 • Beweegkriebels Plus (erkenning: Goed Beschreven)
 • Peuterpret (erkenning: Goed Beschreven)
 • Realfit (erkenning: Goede aanwijzingen voor effectiviteit)

Je hebt een akkoordverklaring nodig van Huis voor Beweging als je een aanvraag Sportimpuls wilt indienen.

Meer informatie
Om je op weg te helpen treft je hierbij een link aan naar meer en actuele informatie over de sportimpuls regeling: https://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/sportimpuls-regulier/
Ga voor de actuele informatie over openstaande subsidierondes naar de website www.zonmw.nl/subsidiekalender.

Huis voor Beweging is voor trainingen en deskundigheidsbevordering vrijgesteld van btw onder de onderwijsvrijstelling en is geregistreerd bij het CRBKO

X
X