Over Wijsheid in Leiderschap

Werken vanuit kracht en kwetsbaarheid

In je kracht staan door je kwetsbaar op te stellen.
Van professionals wordt in deze turbulente tijd veel inzet en kracht gevraagd. Je wordt gewaardeerd als je altijd energie hebt, proactief bent, doelen nastreeft, niet zeurt, hard werkt, stressbestendig opereert en zeker in het leven staat.
Maar de werkelijkheid kent ook andere kanten. Je bent in je werk net zo vaak onzeker, moe, ambitieloos, wantrouwig, reactief of gestrest, als in je privéleven.
Hoe ga je met deze gevoelens om? Verberg je ze of durf je je open en “krachtig-kwetsbaar” op te stellen? Hoe kun jij je warme kant laten zien en daardoor aan kracht winnen?
Belangrijk is om je eigen barometer te kennen, serieus te nemen en alleen maar met vertrouwen te volgen wat zich van binnen aandient. Als je dat met de juiste taal en toon in je handelen naar buiten brengt, wordt je authentieker en krijg je meer voor elkaar. Je leert op een nieuwe manier kijken, luisteren en acteren. Je wordt wijzer.

X
X