Over Interactieve beleidsontwikkeling

Bij Interactieve beleidsontwikkeling worden belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Interactieve beleidsontwikkeling of beleidsvorming wordt vooral toegepast bij het ontwikkelen van overheidsbeleid. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van lokale of regionale sportakkoorden. Ook het proces van beleidsontwikkeling binnen een bedrijf of organisatie kan interactief worden vormgegeven. Omdat de beleidsterreinen sector- of afdelingsoverstijgend zijn is draagvlak van organisaties, burgers of medewerkers nodig om een goede uitvoering te realiseren. Als mensen hebben meegedacht en meegewerkt aan de beleidsvorming is de kans op een groot draagvlak voor het nieuwe beleid groter. Door meer mensen en organisaties te betrekken verbetert ook de inhoud van het beleid; meer informatie, nieuwe inzichten en alternatieven worden besproken en gewogen. Bovendien komt het de samenwerking en integraliteit van het beleid ten goede. Onder andere om deze redenen wordt steeds meer gekozen voor deze interactieve aanpak.

Wil jij op een interactieve manier nieuw beleid ontwikkelen binnen je organisatie, bedrijf, buurt of gemeente? Huis voor Beweging levert graag competente procesbegeleiders/sportformateurs die deze aanpak kunnen vormgeven en uitvoeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@huisvoorbeweging.nl

X
X