Laatste nieuws

Mooie resultaten en tevredenheid over Wereldmeiden

In het project Wereldmeiden MDT van Huis voor Beweging sporten meiden die al langer in Nederland wonen (‘buddy’s’) gedurende ruim twintig weken met vluchtelingenmeiden met een verblijfstatus (statushouders) die nog maar kort in Nederland wonen (‘deelnemers’). In een factsheet beschrijven Angelina Gómez Berns, Tessa Visser en Manou Anselma van het Mulier Instituut de resultaten van Wereldmeiden seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b).

Tevredenheid
Betrokkenen (deelnemers, buddy’s en professionals) zijn tevreden over Wereldmeiden. Ze zien het als een leuk en waardevol project dat bijdraagt aan een inclusief sportklimaat. Wereldmeiden leert deelnemers welk sportaanbod er in de omgeving is, welke sport bij hen past en hoe ze deelname aan sport kunnen regelen. Vooral voor deelnemers die (nog) niet sporten maakt dit de drempel om te gaan sporten lager.

Veel enthousiasme voor sportcarrousel
Betrokkenen zijn erg tevreden over de sportcarrousel. Er heerst veel enthousiasme over het gezamenlijk sporten. Deelnemers en buddy’s zien Wereldmeiden als een leuke en gezellige activiteit. Vooral de warming-up- en matchingsbijeenkomst en de voorbespreking voor buddy’s scoren lager.

Sporten bij vereniging lastiger
Een klein deel van de deelnemers sport na de carrousel – en na Wereldmeiden – bij een vereniging. Het streven is dat 20-25% van de deelnemers een duurzaam lidmaatschap aangaat met ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Huis voor Beweging en projectleiders overleggen op welke wijze dit percentage in de komende rondes bereikt gaat worden.

Relatief veel opbrengsten voor deelnemers en professionals
Wereldmeiden levert deelnemers veel op. Bijvoorbeeld meer kennis over het Nederlandse sportlandschap en de Nederlandse taal. Voor professionals levert Wereldmeiden vooral meer samenwerkingspartners en een groter netwerk op. Wereldmeiden draagt bij aan de kennis over en begrip voor andere culturen bij buddy’s. Op persoonlijk en professioneel gebied levert Wereldmeiden hen minder op.

Lage respons vragenlijsten
Deze rapportage is voornamelijk gebaseerd op data uit vragenlijsten. Maar de respons daarop was laag. Dat komt volgens professionals onder meer doordat er meerdere vragenlijsten zijn en het invullen ingewikkeld en tijdrovend is. Huis voor Beweging doet er alles aan om het makkelijker te maken en de respons in de komende jaren te verhogen.

Verantwoording
Het Mulier Instituut heeft de resultaten van de monitoring en evaluatie van het project Wereldmeiden gebundeld in een factsheet. De factsheet is gebaseerd op data van Wereldmeiden seizoen 2021-2023, subsidieronde 4b. De data zijn door de onderzoekers verzameld via vragenlijsten en twee gesprekken, met lokale en provinciale projectleiders en met Huis voor Beweging.

X
X