Over Professionals

Voor de gehele projectgroep en mogelijke samenwerkingspartners lokaal is een scholing vanuit de interventie eigenaar verplicht. In deze scholing wordt de interventie toegelicht door de interventie eigenaar en een fysiotherapeut en worden de recente ontwikkelingen besproken welke van belang zijn voor het opzetten van de interventie.

Projectleider

 • samenstellen projectgroep
 • aanstellen uitvoerders
 • contacten leggen met samenwerkingspartners (JGZ, huisarts, sportaanbieders,
  buurtsportcoach, kinderopvang)
 • werving
 • aansturing gehele traject
 • in het oog houden van de begroting

Voor de directe uitvoer van de bijeenkomsten voor kinderen en ouders wordt gebruik
gemaakt van:

 • kinderfysiotherapeut
 • gediplomeerd diëtist of een gewichtsconsulent
 • gediplomeerd gedragsdeskundige

De kinderfysiotherapeut binnen een praktijk voor fysiotherapie zorgt voor:

 • intake deelnemers
 • afnemen van testen en beoordelen testresultaten t.b.v. nulmeting
 • uitvoer van het programma
 • coördinerende/aansturende rol binnen de trajecten
 • afnemen van testen en beoordelen van testen t.b.v. eindevaluatie
 • evalueren van individuele doelen
 • outtake en overdracht naar regulier sporten

De gedragsdeskundige

 • tijdens de lessen geeft de gedragsdeskundige bij Peuterpret en Babypret drie keer
  informatie aan alle ouders over opvoeding en gedrag
 • eventueel 1 op 1 begeleiding van het gezin

De diëtist

 • tijdens de lessen geeft de diëtist bij Peuterpret en Babypret drie keer informatie over
  gezonde voeding aan alle ouders
 • eventueel 1 op 1 begeleiding van het gezin

Als blijkt dat er problemen zijn op pedagogisch vlak of op het gebied van voeding, dan
biedt de gedragsdeskundige respectievelijk de diëtist één-op-één begeleiding aan het
betreffende gezin.

De sportaanbieders

 • aanbieden van regulier beweegaanbod (doorstroom)

Bij het samengaan met de interventie Beweegkriebels worden de Sportaanbieders geschoold in de methodiek Beweegkriebels en werken ze tijdens hun beweegaanbod met de methodiek Beweegkriebels

De arts/verpleegkundige consultatiebureau én huisarts

 • Doorverwijzen van kinderen bij wie problemen t.a.v. BMI, motorische ontwikkeling, sociale cognitieve en emotionele ontwikkeling worden gesignaleerd. Zij leveren via het verwijsformulier het groeidiagram/ lengte en gewicht gegevens aan.
X
X