Nieuwe subsidie van ZonMw maakt het ook mogelijk voor meiden in Flevoland, Gelderland en in de stad Utrecht en voor jongens in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel om een MDT Wereldmeiden of Wereldgozerste doen!

Laatste Nieuws:
Subsidie voor opschaling Wereldmeiden en start Wereldgozers in 2022-2023

X
X