Het beste recept voor uw gezondheid

De BeweegKuur GLI is een gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico. In de interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal.

Vanaf 2019 wordt de BeweegKuur GLI vergoed vanuit de basis zorgverzekering (Zvw).

De BeweegKuur GLI is een programma van 2 jaar. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. De BeweegKuur GLI wordt uitgevoerd door lokale zorgprofessionals. De verwijzing van deelnemers naar de BeweegKuur GLI verloopt altijd via de huisarts. Het beweegplan zet aan tot duurzaam bewegen en wordt uitgevoerd door de beweegprofessional. Het voedingsplan bestaat uit individuele en groepsbijeenkomsten en wordt uitgevoerd door de voedingsprofessional. De leefstijlcoach richt zich op het realiseren van een duurzame gedragsverandering op het gebied van energie inname en lichamelijke activiteit.

Om de resultaten bij deelnemers te borgen is gedragsverandering een belangrijke component. Voor het realiseren van gedragsverandering en
gedragsbehoud maakt de leefstijlcoach gebruik van motiverende gespreksvoering.Daarbij heeft de deelnemer zelf de regie door zelfmanagement en het zelf formuleren van doelen.

Erkende interventie
BeweegKuur GLI is een erkende interventie en daarmee een effectieve aanpak. De interventie is erkend op het niveau van ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. De Beweegkuur GLI staat geregistreerd bij Loketgezondleven.nl van het RIVM.

De uitvoerende professionals
Het projectteam bestaat uit:

 •  de huisarts voor de doorverwijzing en afstemming
 • de HBO leefstijlcoach
 • de beweegprofessional (fysiotherapeut/oefentherapeut)
 • de voedingsprofessional (diëtist)
 • lokale sport- en beweegaanbieders
 • een BeweegKuur GLI-instructeur/sportbuurtcoach (optioneel)
 • een projectleider (optioneel)

De beweegprofessional, de voedingsprofessional en de praktijkondersteuner kunnen tevens de rol van leefstijlcoach uitvoeren. Daarvoor moeten zij aanvullende competenties hebben verworven, die zijn opgenomen in de relevante kwaliteitsregisters.

Vergoeding Zorgverzekering
Vanaf 2019 wordt de BeweegKuur GLI vergoed vanuit de basis zorgverzekering (Zvw). De huisarts kan voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht de BeweegKuur GLI voorschrijven.
In Nederland komen 5 miljoen mensen hiervoor in aanmerking. Zorgverleners die de BeweegKuur GLI aanbieden, kunnen de kosten ervan declareren bij de zorgverzekeraar. De kosten voor de inzet van de HBO leefstijlcoach, de beweegprofessional en de voedingsprofessional binnen de BeweegKuur GLI worden vergoed.

Investering BeweegKuur GLI
De volgende kostenposten zijn verplicht voor het implementeren van de BeweegKuur GLI

 • startbijeenkomst BeweegKuur GLI: € 750,- (voorjaar 2020*) per projectteam (vrij van btw);
 • * per 1 april 2020 wordt de investering voor de startbijeenkomst €795,- vrij van btw.
 • licentie BeweegKuur GLI: € 300,- per jaar (excl. btw).

Om de kwaliteit van de uitvoering van de BeweegKuur GLI te waarborgen is de scholing BeweegKuur GLI (één dagdeel) verplicht voor de leefstijlcoach, de beweegprofessional en de voedingsprofessional. Voor andere professionals uit het projectteam is de scholing niet verplicht, maar zij mogen zich wel gratis aansluiten. De opgeleide professionals worden geregistreerd in het registratiesysteem van Huis voor Beweging. Deze registratie wordt door de zorgverzekeraar/zorggroep geraadpleegd bij het vergoeden van de BeweegKuur GLI.

Starten met de BeweegKuur GLI
Om te starten met de BeweegKuur GLI moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Draagvlak creëren voor implementatie van de BeweegKuur GLI.
 2. Aanmelden bij een zorgverzekeraar/zorggroep.
 3. Samenstellen projectteam BeweegKuur GLI.
 4. Aanmelden bij interventie eigenaar; via info@huisvoorbeweging.nl
 5. Volgen scholing BeweegKuur GLI van één dagdeel.
 6. Uitrol BeweegKuur GLI.

Klik hier voor meer informatie over de BeweegKuur GLI

X
X