Televisie kijken, computerspelletjes spelen, ‘wandelen’ in de wandelwagen. Jonge kinderen bewegen tegenwoordig steeds minder.

Eén op de zeven kinderen is te dik. Door te weinig beweging, in combinatie met een verkeerd voedingspatroon, treedt bij steeds meer kinderen vanaf drie jaar overgewicht op. In de eerste drie levensjaren wordt hiervoor de basis al gelegd. Dat is dus al direct vanaf het begin van het leven van je kind.

Overgewicht is volksziekte nummer één aan het worden. Meer dan driekwart van de dikke kinderen wordt een dikke volwassene. Afvallen lukt bijna nooit. Voorkomen is beter dan herstellen!

Daarnaast worden er steeds meer jonge kinderen gesignaleerd met een bewegingsachterstand. Een bewegingsachterstand betekent bijvoorbeeld dat kinderen later gaan lopen, houterig bewegen of vaker vallen.

Onhandig of (te) dik zijn heeft voor een kind vaak vergaande gevolgen. Hij/zij mag niet mee doen met spelletjes want hij/zij valt zo vaak. Tikkertje kan niet, want hij/zij is altijd zo langzaam. Onzekerheid, alleen moeten spelen en gepest worden. Allemaal zaken die voor een kind heel erg vervelend zijn.

Bewegen heeft een positieve invloed op het tegengaan van overgewicht en bewegingsachterstand.

Voor (jonge) kinderen is spelenderwijs bewegen dus heel belangrijk.

Niet alleen om dagelijkse dingen uit te voeren, zoals kruipen, lopen, zelf eten of op een stoel klimmen, maar met name voor de totale ontwikkeling van het jonge kind.

De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste zes maanden. Door veel en gevarieerd te bewegen leert een kind vele bewegingen onder de knie te krijgen. Bewegen is echter ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts alleen door zich deze begrippen bewegend eigen te maken. Door mee te doen aan bewegingsspelletjes legt een kind contact met leeftijdsgenootjes. Ze leren samen spelen, maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Zij hebben relatief minder kans op ongevallen en zullen bij ziekte ook sneller herstellen. Ook zijn zij mentaal sterker. Al met al lopen zij minder gezondheidsrisico’s.
Kinderen hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag. Helaas wordt het kinderen in de huidige maatschappij steeds moeilijker gemaakt te bewegen.

Dat komt onder meer door:

  • kinderen worden vaker vervoerd met de auto en in de wandelwagen
  • baby’s zitten voor het gemak veel in een wipstoeltje of maxicosi
  • er is steeds minder veilige speelruimte (waaronder vrije natuur) in de bebouwde omgeving
  • kinderen spelen steeds minder buiten
  • televisie kijken en de opkomst van de computer werkt stil zitten in de hand
  • door tijdgebrek (van ouders) hebben kinderen minder tijd om (buiten) te spelen
  • er is bij veel mensen te weinig kennis over het belang van bewegen

Het is dus belangrijk jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken. Zowel binnen als buiten. Jonge kinderen moeten hiervoor voldoende gevarieerde speel- en bewegingsmogelijkheden krijgen. De kwaliteit van het leven van het jonge kind wordt in grote mate bepaald door de mogelijkheden die het krijgt om te spelen. Binnen en buiten, alleen en samen, vertrouwd en nieuw, rustig en spannend, met en zonder volwassenen om zich heen.

Het is dus noodzaak om vroeg te beginnen met bewegen. Vroeg begonnen is vroeg gewonnen.

X
X