Het belang van bewegen

De vraag naar professionele opvang van kinderen blijft bestaan. Er wordt echter steeds meer gevraagd van de opvangorganisaties. Ouders zoeken naar de beste opvang voor hun kind.
Voor kinderen staat spelen en bewegen in hun vrije tijd centraal. Spelen en bewegen in de kinderopvang is dus een belangrijk gegeven. Belangrijk ook gezien de alarmerende berichten van overgewicht en bewegingsachterstanden bij kinderen.

Van de pedagogisch medewerkers binnen de opvang wordt verwacht dat ze stimulerend en uitnodigend zijn, wanneer het om spel– en beweegactiviteiten gaat. Maar vaak beschikt het pedagogisch personeel niet over voldoende mogelijkheden en kennis om in alle behoeften te voorzien. Binnen de opvang voor 0-4 jarigen zijn de bewegingsmogelijkheden soms minimaal.

Beweegkriebels stimuleert opvangorganisaties zich te profileren door de opvang extra aantrekkelijk te maken door het aanbieden van een uitdagend en afgestemd beweegaanbod.
Medewerkers binnen de kinderopvang en in de sport worden gesteund met trainingen en programma’s voor het verantwoord aanreiken van spel en bewegen. Gezocht wordt naar samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijsvakleerkrachten, georganiseerde sport en begeleiding in de kinderopvang.

Daarnaast is het binnen alle vormen van opvang van groot belang dat de samenwerking, zowel landelijk, provinciaal als lokaal tot stand gaat komen voor een kwalitatief en kwantitatief beter beweegaanbod.
Beweegkriebels geeft een aanzet om meer aandacht te besteden aan het belang van bewegen voor jonge kinderen.

Kijk bij het submenu trainingsaanbod voor meer informatie over de mogelijkheden om personeel te scholen op het gebied van bewegen met jonge kinderen.

 

X
X