Bij uitdagend spelen kunnen kinderen stevig stoeien, hoog klimmen, hard rennen en flink botsen. Daar komt wel eens een schram of schaafwond bij kijken. En daar is helemaal niks mis mee. Het is juist goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen, ook in de eerste levensjaren. Vandaar dat Gezonde Kinderopvang vanaf nu extra aandacht besteedt aan uitdagend spelen en bewegen, onder de noemer ‘Goed Gespeeld!’. Met nieuwe materialen ondersteunen we kinderopvangorganisaties bij dilemma’s die zij kunnen ervaren.

Als kinderen uitdagingen aangaan, grenzen verleggen en risico’s inschatten, dan is dat goed voor hun ontwikkeling. Het maakt ze motorisch vaardiger, zelfverzekerder en socialer. En het verhoogt hun zelfredzaamheid. Ook de inspectie van de GGD heeft een omslag gemaakt met betrekking tot uitdagend spelen. Maryse Nijhof-Broek, toezichthouder van de GGD, vertelt: “De insteek bij het veilig- en gezondheidsbeleid is heel anders geworden. De gedachte is niet meer dat alles zo veilig mogelijk moet zijn, maar zo veilig als nodig”.

Nieuwe ‘Goed Gespeeld’-materialen.
Kinderopvangorganisaties ervaren vaak dilemma’s bij het geven van ruimte aan kinderen om uitdagend te spelen. Zij hebben te maken met de inspectie van de GGD, protocollen van de eigen organisatie en de beschermende houding van ouders. Om kinderopvangorganisaties hierbij te ondersteunen, biedt Gezonde Kinderopvang nu nieuwe ‘Goed Gespeeld’-materialen:

  • Een voorlichtingsvideo voor pedagogisch medewerkers en ouders, waarin het belang van uitdagend spelen vanuit verschillende perspectieven  wordt belicht. Bekijk de video.
  • Een poster die kan helpen om het gesprek met ouders aan te gaan over uitdagend spelen.
  • ‘Goed Gespeeld’-stickers voor kinderen op hun hand of kleding om te laten zien dat ze ‘goed’ gespeeld hebben en het leuk vonden. Er is ook een digitale variant om via de app of het ouderportaal te sturen. Het gaat er niet om dat kinderen echt een schaafwond of blauwe plek hebben.

Deze materialen en een nieuwe werkvorm voor de scholing Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangmedewerkers bij het in de praktijk brengen van uitdagend spelen. Ze kunnen de materialen gebruiken om binnen hun organisatie, groep of locatie het gesprek aan te gaan met collega’s én ouders. Kinderopvangorganisaties die werken aan Gezonde Kinderopvang kunnen de materialen gratis bestellen via www.veiligheid.nl/goedgespeeld

X
X