akta.nl

Onderzoeks- en adviesbureau dat de invloed van de gebouwde omgeving op mensen onderzoekt. Akta adviseert toekomstige gebruikers bij het ontwikkelen van plannen die leiden tot ‘passende’ accommodaties.
www.akta.nl

allesoverkinderen.nl

De titel zegt genoeg.

www.allesoverkinderen.nl

babyinfo.nl

Brede informatie over baby’s.

www.babyinfo.nl

boink.info

Belangenvereniging Ouders IN de Kinderopvang (BOINK).

www.boink.info

bureauniche.nl

Bureau Niche: Begeleiding en stimuleren van organisaties in de kinderopvang, overheden en bedrijven om natuur te integreren in werk en leefomgeving.

www.bureauniche.nl

dancefun4kids.nl

Spelenderwijs dans op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen www.dancefun4kids.nl

kindwijzer.nl

KINDwijzer is een landelijk netwerk van 15 toonaangevende kinderopvangorganisaties. Zij werken samen in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn ze constant vernieuwend bezig.

www.kindwijzer.nl

kngu.nl

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie; informatie over ouder en kind gym www.kngu.nl

nji.nl

Nederlands Jeugd Instituut: het expertisecentrum over jeugd en opvoeding, voor en met professionals in de jeugdsector.

www.nji.nl

peuterplace.nl

Voor ouders, peuters en kleuters.

www.peuterplace.nl

voedingscentrum.nl

Stichting Voedingscentrum Nederland; Eerlijk over eten. Uitgebreide informatie over gezond en veilig eten met baby’s, dreumesen en peuters.

www.voedingscentrum.nl

X
X