Belang van bewegen in de kinderopvang

Kinderen bewegen en spelen graag. Als kinderen de ruimte en de mogelijkheid krijgen om te bewegen maken ze hun eigen spel, met eigen voorkeuren en ontdekken ze de wereld om zich heen.

Toch zien pedagogisch medewerkers in de kinderopvang steeds meer kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling, kinderen die niet gaan kruipen of nog niet kunnen lopen als ze naar de peutergroep gaan. Ook andere beroepskrachten uit het werkveld, zoals kinderfysiotherapeuten, geven signalen af dat het aantal kinderen met bewegingsachterstanden toeneemt.

Bewegen, natuurlijk ook binnen de opvang, heeft een positieve invloed op het tegengaan van bovenstaande problemen.

Het blijkt dat er grote behoefte is aan meer ondersteuning en handzame producten op het gebied van beweegactiviteiten om de kinderen spelenderwijs uit te dagen tot bewegen.
Ondervraagde pedagogisch medewerkers geven aan over te weinig kennis en ideeën te beschikken om kinderen op een leuke en uitdagende manier te stimuleren tot spelen en bewegen.
Een enquête onder pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wijst uit dat 76% van de organisaties geen speciaal op bewegen gericht programma heeft.

Pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal kunnen de kinderen begeleiden in hun bewegingsontwikkeling. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende kennis en vaardigheden aanwezig zijn om aantrekkelijke beweegactiviteiten aan te bieden.
Beweegkriebels biedt de mogelijkheid kennis, vaardigheden en ideeën op te doen om die aantrekkelijke beweegactiviteiten te bedenken en uit te voeren.

Hoe een beweegactiviteit uitgelegd moet worden, hoe een spel het best aangeboden en begeleid kan worden vind je onder activiteiten aanbieden. Ideeën om met de kinderen te bewegen kun je vinden bij beweegtips en beweegspelletjes.

Heb je zelf leuke tips, nieuwe spelletjes of interessante producten laat het ons dan weten via info@huisvoorbeweging.nl

X
X