Laatste nieuws

Wie zitten er achter al die vragenlijsten?

In twee jaar tijd is het project Wereldmeiden als een lopend vuurtje van Overijssel overgewaaid naar Drenthe, Groningen, Friesland en nu ook naar Flevoland, Utrecht en Gelderland. Lokale en provinciale projectleiders worden opgeleid, MDT-ers en deelnemers geworven en ervaringen opgedaan. Tessa, Manon en Vicky van het Mulier Intituut verzamelen en analyseren alle onderdelen, activiteiten en ervaringen. In de zomer verschijnt een eerste rapportage van de evaluatie.  Hoe pakken ze dit aan en wat zijn de resultaten tot nu toe?

Vragenlijsten
We evalueren door ervaringen en informatie op te halen bij de deelneemsters, MDT-ers en betrokken professionals. Dat doen we door middel van vragenlijsten en groepsinterviews. De vragenlijsten worden via het Wereldmeiden Platform naar iedereen verstuurd, zodat dat iedereen kan bijdragen aan het door ontwikkelen van Wereldmeiden.

Groepsinterviews
Groepsinterviews voeren we met deelneemsters, MDT-ers en betrokken professionals van drie gemeenten. We zijn op alle locaties met open armen ontvangen en zowel de MDT-ers als de deelnemers vertellen enthousiast over hun ervaringen met project Wereldmeiden. Het zijn boeiende gesprekken en ze leveren mooie en interessante verhalen op. We leren er zelf ook veel van.
We hebben op een locatie in de tijd tussen het groepsinterview met de deelneemsters en het groepsinterview met de MDT-ers meegedaan met de turnles. Trampoline springen, de handstand, achterover het klimrek op, van alles kwam voorbij. Dat was een hele leuke ervaring!

Projectleidersbijeenkomsten
We schuiven ook een aantal keer aan bij een projectleidersbijeenkomst, waar uitwisseling van specifieke kennis en ervaringen tussen de projectleiders plaats vindt. Het is mooi om te zien hoe de projectleiders van elkaar leren en hoe ze elkaar tips meegeven.

Eerste rapportage
We streven ernaar om in juni een eerste deel van de evaluatie gereed te hebben. Deze kennis kan weer gebruikt worden door de projecten die in het najaar starten. Op deze manier vindt verbetering en doorontwikkeling van Wereldmeiden / Wereldgozers MDT continue plaats.

Tessa Visser, Manou Anselma en Vicky Dellas zijn onderzoekers bij het Mulier Instituut, een organisatie die sport- en beweegvraagstukken in de samenleving onderzoekt.

X
X