Laatste nieuws

Sportclubs bereiken nauwelijks vluchtelingen vrouwen en meisjes

Een nieuw Europees onderzoek van het SPIN-netwerk (Sport Inclusion Network) toont aan dat vrouwelijke vluchtelingen nauwelijks worden bereikt door sportclubs. Hoewel er flinke belemmeringen zijn die verband houden met genderongelijkheid én uitsluiting van migranten, toont het onderzoek aan dat er wel degelijk succesvolle strategieën voor inclusie bestaan. Op basis van empirische gegevens die in 7 EU-lidstaten zijn verzameld, heeft de Duitse SPIN-organisatie Camino een onderzoeksrapport gepubliceerd over de toegang tot en deelname van migranten vrouwen en meisjes aan sport.

Welke rol spelen migrantenvrouwen en -meisjes in de Europese sport? In hoeverre is hun gelijke toegang gegarandeerd? Welke belemmeringen zijn er voor vrouwelijke migranten die willen sporten bij een club? Welke strategieën werken om ze wél te bereiken via sportactiviteiten en ze te betrekken bij de sportvereniging? Dit zijn de belangrijkste vragen in onderzoek. Op basis van focusgroeponderzoeken in zeven EU-lidstaten, worden aanbevelingen gedaan voor succesvolle strategieën.

Het onderzoek is onderdeel van het ERASMUS + -project “SPIN Women” (2019-2020), waarvan Huis voor Beweging de monitoring en evaluatie verzorgt. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de ervaring van 54 experts, meest vrouwen, die tussen april en juni 2019 in focusgroepen in zeven verschillende landen bijeenkwamen. Er werd hen gevraagd om hun mening en ervaring te vertellen. Alle experts hadden praktische ervaring met de inclusie van migrantenvrouwen en -meisjes in een sportcontext. De studie richt zich op vrouwelijke nieuwkomers, vaak vluchtelingenvrouwen en meisjes. Enkele focusgroepen keken ook naar leden van sociaal gemarginaliseerde etnische minderheden, voornamelijk uit de Roma-gemeenschap.

Victoria Schwenzer van de Duitse SPIN-organisatie Camino en auteur van het onderzoeksrapport concludeert: “Een aantal belemmeringen weerhoudt migrantenvrouwen en -meisjes van deelname aan sport. Deze belemmeringen bestaan zowel binnen de structuren van georganiseerde sport als binnen de familiestructuren van migranten en in de grotere context van de gastsamenleving. Een intersectioneel perspectief laat zien dat verschillende vormen van discriminatie elkaar aanvullen en versterken.”

Na de komst van een groter aantal vluchtelingen vanaf 2015/2016 hebben sportverenigingen in verschillende Europese landen activiteiten ontwikkeld voor deze groep. Vrouwen en meisjes werden daarmee echter nauwelijks bereikt. Zij werden niet gezien en niet benaderd als een specifieke doelgroep. ‘Sportactiviteiten voor vluchtelingen’ stond vrijwel gelijk aan ‘sportactiviteiten voor (jonge) mannelijke vluchtelingen’. Dat lijkt langzaam te veranderen.  Enkele sportprojecten voor vluchtelingen zijn nu specifiek gericht op vrouwen en meisjes. Maar er is nog steeds sprake van ‘een grote onevenwichtigheid’.

Het project SPIN Women (Sport Inclusion of Migrant and Minority Women: Promoting sports participation and leadership capacities) is een project van het Sport Inclusion Network (SPIN), gefinancierd uit het Erasmus + -programma van de EU.

De volgende organisaties nemen deel aan het onderzoeksproject: the Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC/fairplay) uit Oostenrijk, de koepelorganisatie Liikkukaa – Sport for all uit Finland, sportorganisatie Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) uit Italië, de spelersvakbond voor professionele voetballers SJPF uit Portugal, Mahatma Gandhi Human Rights Organization uit Hongarije, the Football Association of Ireland (FAI) en Camino uit Duitsland, voor sociaal wetenschappelijk onderzoek (Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH).
Huis voor Beweging is actief betrokken bij SPIN Women, als uitvoerder van de externe monitoring evaluatie van SPIN Women.

De gedrukte versie van de 24 pagina’s tellende publicatie “Equal access and participation of migrant women and girls in sports – A study report” is te bestellen bij VIDC-fairplay in Oostenrijk. Stuur voor een papieren versie een e-mail met je postadres naar fairplay@vidc.org

De elektronische versie van het rapport kan hier worden gedownload.

X
X