Laatste nieuws

Implementatie van de GL in Drenthe: “Een GLI voor iedereen”

In Drenthe is Stichting Zorg1punt5 (Gezond in Drenthe) de hoofdaannemer voor de GLI uitvoer. Hiervoor is het contract gesloten met Zilveren Kruis Achmea. In Drenthe wordt een iets afwijkende route gevolgd met de implementatie. De eerste maanden zijn vooral ingezet op een breed draagvlak creëren in Drenthe voor de GLI. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met stakeholders in beleid zoals: Vereniging Drentse gemeentes, de Provincie, Zilveren kruis, Huisartsen Zorggroep Drenthe, GGD Drenthe, SportDrenthe, Zorgbelang Drenthe en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Borging van de GLI in het sociaal- en zorgbeleid in Drenthe is onzes inziens een must voor een duurzaam resultaat op termijn. Overgewicht en Obesitas is een complex probleem en alleen met elkaar en in integraliteit kunnen we een effectieve en efficiënte werkwijze en begeleidingstrajecten opzetten. Onze uitdagingen liggen op het terrein van een “GLI voor iedereen”, mensen met overgewicht en obesitas, met of zonder co-morbiditeit, met of zonder gezondheidsvaardigheden en met of zonder psychosociale problematiek. Niet één maar meerdere GLI’s met een inhoud passend bij de doelgroep. Daarin werken we nauw samen met de vertegenwoordigers van de beroepsgroepen, opleidings- en kennisinstituten en met Huis voor Beweging. Het is de ambitie dat alle 12 Drentse gemeentes eind dit jaar beschikken over een lokaal GLI team.

Naast de GLI basis, een GLI voor beperkte gezondheidsvaardigheden willen we samen met Huis voor Beweging de GLI plus verder doorontwikkelen. De GLI Plus is voor mensen met obesitas met een sterk of extreem gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Samen met internisten, psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches biedt Zorg1Punt5 dit programma al aan. De financiering is een groot probleem en daarom gaan Huis voor Beweging en Zorg1punt5 nauw samenwerken om dit verder te ontwikkelen en de financiering te borgen.

De basis voor de GLI uitvoering is de BeweegKuur. Hiervoor hebben we gekozen omdat dit een eerste aanzet is tot een multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast zien we de startbijeenkomst ook als teambuilding. Het eerste team is geschoold in Assen. Deelnemers hebben de startbijeenkomst goed ontvangen (heerlijk actief, tijd vloog om, leuke werkvormen, niets gemist).

Eind augustus zullen nog 3 teams geschoold worden en de maanden daarop volgend de andere 8 teams. Het is een proces van lange adem, doorzettingsvermogen op een niet “sexy” dossier. Maar wel noodzakelijk om de kanteling van ZZ naar GG te maken. De urgentie is hoog en de medewerking is groot.

We werken samen aan een gezonder en vitaler Drenthe.
Roeli Prikken, BAG Nederland

X
X