Laatste nieuws

De BeweegKuurGLI richt zich ook op kwetsbare mensen in onze samenleving

De BeweegKuurGLI richt zich ook op kwetsbare mensen in onze samenleving

Komt je dit bekend voor…..

“Ik dacht dat we een goed coachmoment hadden, de deelnemer knikte en glimlachte vriendelijk. Maar bij het tweede gesprek bleek de deelnemer het niet te hebben opgepikt…”

In onze starttrainingen die professionals volgen om de BeweegKuurGLI te kunnen geven besteden wij veel aandacht aan; “hoe bereik en coach je nu alle mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om een gezonde leefstijl te kunnen naleven”. Het is belangrijk dat professionals aan de voorkant goed nadenken over hoe ze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden willen bereiken en begeleiden. Denk hierbij aan mensen uit achterstandswijken (lage SES) en laaggeletterde mensen. Juist deze mensen hebben moeite om informatie over gezonde leefstijl te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen.

De situatie, feiten en cijfers
2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. En 36% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Twee op de drie laaggeletterden is autochtoon Nederlander; een op de drie heeft een niet-westerse achtergrond. Mensen met alleen basisschool leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding. (Landelijk expertisecentrum Pharos)

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
Om eigen regie te kunnen voeren over je gezondheid, heb je gezondheidsvaardigheden nodig. Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, zijn en voelen zich vaker minder gezond dan niet-laaggeletterden. Laaggeletterden missen vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. (Van der Heide & Rademakers, 2015) Laaggeletterdheid is een risicofactor voor gezondheid.

Aansluiten bij de doelgroep
Het is belangrijk dat de professionals van de BeweegKuurGLI maatschappelijk betrokken zijn en aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep die ze willen bereiken. Juist mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben begrip en extra ondersteuning nodig. Zowel bij de werving als de begeleiding, coaching en communicatie. Het is dus belangrijk dat zij laaggeletterden herkennen en dat zij hun communicatie op hen afstemmen.

Huis voor Beweging vindt het belangrijk dat de BeweegKuur GLI voor alle mensen uit onze samenleving met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico mogelijk is.
De BeweegKuurGLI is een interventie met een plus!

Lees hier meer over de BeweegKuurGLI

X
X