Over Stay Cool Under Pressure

VEILIGER WERKEN ÉN VEILIGER VOELEN!

Stay Cool Under Pressure (SCUP) is een praktische training voor (werknemers van) zorg-, welzijn- en veiligheidsorganisaties, die je leert omgaan met onveilige situaties op het werk en hoe het is om vanuit een dreigende situatie op de juiste manier te handelen. Medewerkers in deze bedrijfstakken hebben (te) vaak te maken met agressie en geweld. Beleid en hulpmiddelen zijn meestal wel voldoende aanwezig, maar de praktijk is weerbarstig. Verbaal en fysiek geweld zijn aan de orde van de dag. De SCUP-training vergroot het handelend optreden van medewerkers/zorgverleners.

Tijdens een SCUP-training bereiden we je fysiek en mentaal voor op dreigende situaties. We gebruiken rollenspellen en werkvormen, gebaseerd op principes uit de vechtsporten, om dit met elkaar te oefenen. Huis voor Beweging werkt in deze trainingen samen met het NIVM.

Stay Cool Under Pressure is een praktische training die bijdraagt aan het veiliger kunnen werken en je veiliger voelen op de werkvloer.

Herkennen van vormen van agressie
Interpreteren van driegende situaties
Leren de-escaleren
Handelend optreden
Vergroten van mentale kracht

X
X