Trainingsaanbod

Wat houdt de training in?
In vijf bijeenkomsten gaan we op zoek naar het SterkMerk voor jouw organisatie.

  • Bijeenkomst 1: Positionering en het merkkompas (1); Het merk als kompas (organisatie centraal).
  • Bijeenkomst 2: Positionering en het merkkompas (2); Het merk is bekend (medewerkers centraal).
  • Bijeenkomst 3: Vertalen van merkwaarden naar eigen gedrag en activiteiten; Het merk heeft betekenis, het merk wordt geleefd.
  • Bijeenkomst 4: Werkprocedures en structuren in lijn met het merk brengen; Het merk zit in het systeem.
  • Bijeenkomst 5: Slotbijeenkomst, verdieping SterkMerk; presentatie visiedocument

Per bijeenkomst wordt bekeken of we op de juiste weg zijn, of we de juiste toon en aanpak hanteren en of bijstelling nodig of wenselijk is.

Wat is de duur?
De training duurt vijf dagdelen (minimaal 3 uur per dagdeel)
Het programma wordt op maat samengesteld. Een voorgesprek is onderdeel van de training.

Wat krijg ik er voor terug?
Het op te leveren resultaat is een op maat gemaakt visiedocument voor jouw organisatie, dat richting geeft aan de activiteiten en medewerkers. Het eindresultaat is authentiek, relevant, motiverend, ambitieus en onderscheidend. De geformuleerde visie zorgt voor:

  • Betekenis​: geeft een betekenisvol kader waarin mensen zich kunnen oriënteren en dat het in staat stelt te begrijpen wat er om hen heen gebeurt;
  • Doelen​: de visie geeft een einddoel waarnaar men streeft. Zij geeft ook een gewaagd doel, dat de ambities belichaamt. Een visie fungeert daarmee als kompas voor al het doen en laten.
  • Binding​: de visie verbindt mensen door middel van gemeenschappelijke doelen en waarden. Vanuit dit gevoel van verbondenheid is een visie ook een bron van inspiratie. Een visie integreert en inspireert.
  • Energie​: de visie zorgt voor beweging en stuurt de activiteiten. Doordat een visie richting geeft vergemakkelijkt zij ook het maken van keuzen.
  • Continue verbetering​: de visie reikt de criteria aan waarmee activiteiten en gedrag kan worden beoordeeld.

Voor wie is het bedoeld?
De cursus Branding is bedoeld voor organisaties die een veranderingsproces doormaken en/of zich sterker willen positioneren en een eigen en onderscheidende missie en visie willen vaststellen. “Wie zijn wij, wat willen wij en wat kunnen wij?”. Dit SterkMerk wordt intern verankerd, door alle medewerkers geleefd en zorgt extern voor een helder profiel van de organisatie.

Wat moet ik investeren?
€ 10.000,- voor incompany training en visiedocument.

De training vindt plaats op een externe locatie. Voor een goed resultaat is het nodig dat deelnemers weg zijn van de eigen directe werkomgeving en geen afleiding of ruis ervaren. Kosten voor locatie en catering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Hoe kan ik deelnemen?
Deze training wordt op maat aangeboden. Heb je interesse in een incompany training? Neem dan contact met ons op via info@huisvoorbeweging.nl

X
X