Laatste nieuws

Vooraankondiging Kleine Beweegsubsidie

Om extra in te zetten op bewegen voor kinderen van nul tot vier jaar komt er een kleine stimuleringssubsidie voor professionals. Organisaties die zich sterker willen richten op het betrekken van (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar worden uitgenodigd om een aanvraag te doen.
In totaal ontvangen 30 lokale organisaties een subsidie van maximaal €1500. Daarbij wordt ook gevraagd om eigen inzet van tijd of financiële middelen. Uiteraard wordt geselecteerd op criteria zoals uitvoerbaarheid, onderbouwing en verwachte resultaat. Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 februari 2020.

Past de subsidie bij jouw idee en organisatie? Bekijk hier alvast de voorwaarden.

Waarom een subsidie?
In het beweeggedrag van jonge kinderen spelen (groot)ouders/verzorgers een belangrijke rol. Door deze subsidieregeling voor professionals is er ruimte voor innovatie en komen ondersteuningsmiddelen rechtstreeks terecht bij de uitvoerend professional. Die weet als geen ander wat in de omgeving speelt en kan de middelen inzetten waar deze het meest resultaat hebben. Kenniscentrum Sport brengt alle initiatieven in kaart.

Kleine Beweegagenda
Deze subsidieregeling is één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda: een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Samen met tientallen partijen gaan zij de komende jaren aan de slag om kennis over bewegen voor nul tot vierjarigen te vergroten en professionals te helpen en te stimuleren meer in te zetten op bewegen voor de allerjongsten.

Vragen? Neem contact met ons op via kleinebeweegagenda@kcsport.nl.

Bron: Kenniscentrum Sport

X
X