Laatste nieuws

Uitbreiding Wereldmeiden en Wereldgozers naar zuidelijke provincies

Op 18 november kregen we het mooie bericht dat het ministerie van OCW onze subsidieaanvraag voor continueren en opschalen van Wereldmeiden-Wereldgozers MDT heeft toegewezen. Dit betekent dat we in 2023 samen met Huis voor de Sport Limburg, Sportservice Noord-Brabant en Sport Zeeland starten met Wereldmeiden op 10 nieuwe locaties en met Wereldgozers op 3 nieuwe locaties in de drie zuidelijke provincies. In de 7 provincies waar we al aan de slag zijn, kunnen we nog eens op 4 nieuwe locaties met het project starten. Daarnaast kunnen in veel gemeenten de projecten worden gecontinueerd (zie overzicht). In totaal gaat het om 132 uitvoeringsrondes van het project.

Overzicht locaties Wereldmeiden (WM) en Wereldgozers (WG)
Provincie Opschalen:
Nieuwe gemeenten
Continueren:
Huidige gemeenten
Groningen 1 WM, 1 WG 3 WM, 3 WG
Friesland 5 WM, 3 WG
Drenthe 1 WM, 1 WG 5 WM, 5 WG
Overijssel 1 WM, 1 WG 8 WM, 7 WG
Gelderland 1 WM, 1 WG 3 WM, 3 WG
Stad Utrecht 1 WG 1 WM
Flevoland 1WM
Zeeland 2 WM, 2 WG
Noord-Brabant 5 WM
Limburg 3 WM, 1 WG

Wereldmeiden draait al sinds 2020. Dit najaar is op meerdere locaties Wereldgozers gestart. De ervaringen hiermee zijn positief. In de nieuwe rondes doen de statushouders ook een MDT. We zijn heel blij dat we de komende jaren nog eens 2.000 jongeren een passende MDT-ervaring kunnen bieden in hun eigen omgeving en daarmee hun persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling ondersteunen.

Dank aan alle organisaties die hebben meegewerkt aan de subsidieaanvraag en die de komende drie jaren samen met ons dit geweldige project opnieuw tot een succes willen maken! In het bijzonder danken we de nieuwkomers Bedrukken.nl en het Jeugdfonds Sport en Cultuur, voor hun ondersteuning aan Wereldmeiden-Wereldgozers MDT. Door de nieuwe samenwerking met het Jeugdfonds kunnen de jongeren na afloop van het project blijven sporten.

X
X