Laatste nieuws

ISK’s enthousiast over Wereldmeiden (en Wereldgozers)

Projectleiders van Wereldmeiden-Wereldgozers MDT zijn vrijwel unaniem goed te spreken over de samenwerking met de ISK’s. Is dat andersom ook het geval? We namen de proef op de som en gingen het gesprek hierover aan met onze projectpartner LOWAN-vo (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) en zes ISK-docenten verspreid over het land, die de afgelopen jaren ervaring opdeden met Wereldmeiden. We vroegen ze naar hun rol in het project, hun drijfveren, de opbrengsten voor de leerlingen en naar tips voor docenten die met het project starten. Het leverde mooie gesprekken op met betrokken docenten, die de meerwaarde van het project zien en het volledig omarmen.

Wat motiveert ISK’s om mee te doen?
Hariëtte Boerboom van LOWAN-vo is projectpartner en motiveert haar enthousiasme voor Wereldmeiden als volgt: “Ik vind het belangrijk dat leerlingen in hun vrije tijd actief worden en in hun kracht komen te staan. Het mooie van dit project is dat ze in contact komen met Nederlandse jongeren. Door relaties op te bouwen met Nederlandse jongeren, gaan ze zich thuis voelen in Nederland.”
Het belang van een hobby en sociale contacten buiten de school wordt door alle ISK-docenten onderschreven. De ISK-meiden hebben over het algemeen een klein netwerk van klasgenoten en van mensen uit de eigen cultuur. Via hun netwerken worden ze niet, zoals Nederlandse jongeren, in de sport geïntroduceerd. Aansluiten bij clubs is lastig en nog net een stap te ver. Met begeleiding vanuit school en met een Nederlandse leeftijdsgenoot als buddy voelt het veiliger en is het makkelijker om deze stap wel te zetten. Daarmee vergroten de leerlingen hun netwerk eerst met de andere deelnemers en de buddy’s, maar later ook met nieuwe contacten binnen de sportvereniging. Leerlingen worden door het project wegwijs gemaakt in hun woonplaats en in het verenigingsleven. De geïnterviewde sportdocenten voegen daaraan toe dat de leerlingen via het project ook kennismaken met sporten die in de gymzaal op school niet kunnen worden aangeboden, zoals fitness, klimmen, bowlen, paardrijden en schaatsen.

“Ze zijn naar de schaatsbaan geweest. Het schaatsen was wel een hoogtepunt. Het was koud, ze waren steeds aan het giechelen. Dat lachen en het plezier dat is mooi om te zien. Daar gaat het om.”
Petra Dirckinck, Het Stedelijk ISK in Enschede

De meerwaarde van sporten is dat de nieuwkomers van de bank af komen, actief worden en door samen te sporten ‘hun hoofd even leeg kunnen maken’. Los van de fysieke gezondheidswinst vinden de ISK-docenten vrijwel allemaal de mentale gezondheidswinst heel belangrijk. Veelgenoemde termen zijn plezier hebben, sterker en krachtiger worden, zelfvertrouwen ontwikkelen en zelfstandiger of zelfredzamer worden. Door deelname aan Wereldmeiden leren de meiden competenties en vaardigheden, die ook elders goed van pas komen.

“De meiden denken: Als ik het hier kan, dan kan ik het daar ook.”
Floortje Mees ten Oever, ISK Het Stormink in Deventer

De ISK’s zijn vaak gevestigd in een apart gebouw of een aparte afdeling. Daardoor en omdat de leerlingen de taal nog niet zo goed spreken hebben de leerlingen weinig contact met Nederlanders. In het project leren ze omgaan met Nederlanders en de taal te gebruiken.

Wat is de rol van LOWAN en de ISK-docenten?
LOWAN-vo vindt het project belangrijk, wil landelijk partner zijn en beveelt het project graag aan bij alle ISK’s. LOWAN-vo draagt dat ook uit met nieuwsberichten op de website en door aandacht aan het project te besteden in de nieuwsbrief, die 5.000 abonnees bereikt. De taak is verder beperkt. De uitvoering ligt vooral bij de ISK’s, die door de lokale projectleiders van Wereldmeiden-Wereldgozers worden benaderd voor de werving van deelnemers. In enkele ISK’s verzorgen de projectleiders, al dan niet samen met actieve deelnemers, een presentatie over het project voor de ISK-leerlingen in de klassen. Op andere scholen werven docenten zelf deelnemers in de mentorklassen of tijdens de sportlessen. Enkele docenten selecteren geschikte leerlingen en benaderen ze persoonlijk.

“Ik heb een selectie gemaakt van leerlingen die niet assertief zijn, angstig zijn en nog niet durven communiceren, maar wel binnenkort zullen doorstromen naar het regulier onderwijs. Het gaat om kwetsbare meisjes, die geen idee hebben hoe het in Nederland gaat. Door mee te doen worden ze sterkere personen.”
Jolanda Meijer, ISK Eemsdeltacollege in Delfzijl

De contactpersonen van de ISK’s promoten de projecten op school, door collega-docenten en mentoren te informeren en door de leerlingen te enthousiasmeren om zich aan te melden. Meestal helpen de docenten de leerlingen met het aanmelden via de website van Wereldmeiden-Wereldgozers. Ouders worden in meer of mindere mate betrokken. Bijvoorbeeld via een mail, door telefonisch contact op te nemen of door ouders tijdens een huisbezoek of oudergesprek op school te informeren over wat het project inhoudt. Vrijwel altijd gaat een informatieflyer mee naar huis en moeten de meiden thuis toestemming vragen om mee te doen, voordat ze zich aanmelden. Veel docenten gaan mee naar de eerste activiteit, de Warming-up bijeenkomst. Dat geeft de meiden vertrouwen. ‘Mevrouw is erbij, dan is het oké’. Een aantal docenten komt ook bij de sportactiviteiten kijken.

“Ik ben af en toe aanwezig bij een activiteit. Je voelt je verantwoordelijk, het zijn jouw leerlingen, je geeft ze over en dan hoop je dat het matcht.”
Petra Dirckinck, Het Stedelijk ISK in Enschede

Tijdens de uitvoering houden de docenten de voortgang in de gaten. De een vraagt elke week aan de leerlingen of ze aanwezig waren en welke sport ze hebben gedaan, de ander overlegt geregeld met de projectleider en een enkele docent is toegevoegd aan de groepsapp van de Wereldmeiden en weet zodoende wat er speelt. Bij afwezigheid en afhaken wordt geïnformeerd naar de achterliggende reden en als er thuis iets speelt, dan neemt de docent vaak contact op met de ouders. Soms worden stagiaires van de ISK’s als buddy aan het project gekoppeld, waardoor de docent volledig geïnformeerd is over de voortgang.

“Ik zie het als mijn taak om de leerlingen wekelijks eraan te herinneren dat het project weer is, interesse tonen, aandacht schenken, het erover hebben. Zo probeer ik te blijven enthousiasmeren.”
Bianca Padding, de ISK van het RSG Wolfsbos in Hoogeveen

Een enkele ISK verzorgt begeleiding bij het wachten na schooltijd en omkleden op school. Ook hangt een enthousiaste docent uitgeprinte foto’s op, zodat de hele school kan zien wat er tijdens het project gebeurt.

Wat zijn de opbrengsten?
De leerlingen vertellen hun docenten enthousiaste verhalen over Wereldmeiden en worden er blij van. Jolanda Meijer uit Delfzijl zegt: “Onze leerlingen waren enthousiast en bleven enthousiast.” Natuurlijk omdat ze leuke sporten doen, maar vooral omdat ze het samen doen, zeggen de docenten unaniem. De sociale component is belangrijk. Voor veel meisjes is het de eerste keer dat ze contact hebben met Nederlandse leeftijdsgenoten. Het contact met de Nederlandse meiden en het Nederlands leren zijn belangrijke drijfveren. Maar ook zijn meiden uit verschillende ISK-klassen en met verschillende culturele achtergronden vriendinnen geworden. In deze groepjes is de voertaal nu Nederlands. Ze komen na verloop van tijd beter uit hun woorden en leren beter communiceren.

“Ze spreken nu ook af buiten Wereldmeiden om, bijvoorbeeld samen winkelen buiten schooltijd. Vorig jaar spraken ze ook vooraf bij iemand thuis af, maakten zich daar klaar en vertrokken dan samen naar het sporten.”
Bianca Padding, de ISK van het RSG Wolfsbos in Hoogeveen

Docenten gebruiken mooie woorden, zoals gegroeid zelfvertrouwen, grotere netwerken, bruggen naar de toekomst en ontspanning. Bianca Padding uit Hoogeveen geeft als voorbeeld een meisje dat in het theater de Tamboer heeft meegedaan aan de eindvoorstelling van de jazzdansafdeling van C.G.V. Olympia. Floortje Mees ten Oever uit Deventer vertelt: “Een meisje dat last had van stemmingswisselingen, trauma, nachtmerries en slecht sliep kwam toch altijd naar Wereldmeiden, omdat ze er blij van werd. Ze bloeide er echt van op.”
Uit de interviews blijkt dat het project oplevert wat ervan werd verwacht. Docenten zien het als een mooie kans voor hun leerlingen. En vanaf dit najaar mogen de jongens ook meedoen. Daar is veel behoefte aan. De jongens willen ook heel graag!

Adviezen voor nieuwe scholen?
Hariëtte Boerboom van LOWAN-vo adviseert scholen die worden benaderd om ook mee te doen om de verhalen over het project te lezen, bijvoorbeeld via de Nieuwsbrief van Wereldmeiden-Wereldgozers. “Dat zou dé motivatie voor nieuwe ISK’s moeten zijn.” Anderen adviseren om de leerlingen en de ouders goed te informeren over wat er gaat gebeuren en wat ze kunnen verwachten. De doelgroep heeft duidelijkheid nodig. Neem contact op met ouders als het thuis moeilijk gaat en probeer vertrouwen te winnen. Kijk naar de randvoorwaarden, neem zoveel mogelijk hobbels weg want als het te ingewikkeld wordt dan haken ze af. Blijf als docent goed betrokken en zorg voor een kort lijntje met de lokale projectleider van Wereldmeiden. Zorg dat je via de Wereldmeiden-app geïnformeerd blijft, dan weet je wie zich afmeldt en kan je meteen reageren. Je moet van alle kanten een beetje blijven pushen.

“Eigenlijk moet je als school het gewoon proberen. Laat de jongeren ervaren hoe het is om contacten met Nederlanders te hebben, om ook na schooltijd leuke activiteiten te doen. Het brengt de jongeren zoveel!”
Marinka de Vries, de ISK van RSG Magister Alvinus in Sneek

Wie werkten mee aan dit artikel?
Hariëtte Boerboom, LOWAN-adviseur, LOWAN-vo (Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers)
Daniëlle Valkenier, sportdocent, Landstede ISK in Zwolle
Bianca Padding, NT2-docent en mentor, de ISK van het RSG Wolfsbos in Hoogeveen
Floortje Mees ten Oever, NT2-docent en mentor, ISK Het Stormink in Deventer
Petra Dirckinck, sportdocent, mentor en respect coördinator, Het Stedelijk ISK in Enschede
Jolanda Meijer, NT2-docent, ISK Eemsdeltacollege in Delfzijl
Marinka de Vries, sportdocent, de ISK van het RSG Magister Alvinus in Sneek

X
X