Laatste nieuws

Speciaal aanbod voor MBO/HBO docenten

 PILOT TWEEDAAGSE SCHOLING ‘INCLUSIVITEIT’

De tweedaagse scholing vind plaats op woensdag 6 en donderdag 7 november in Utrecht en is bedoeld voor MBO/HBO docenten Sport & Bewegen, Zorg en Welzijn of andere sociaal maatschappelijke opleidingen.

Laagopgeleiden overlijden 6 jaar eerder dan hoogopgeleiden. Zij leven 15 jaar minder lang in goed ervaren gezondheid. Zij vinden het moeilijk om hun weg te vinden en mee te doen in onze maatschappij. Zij zijn vaak onvoldoende in staat zijn om mondelinge en schriftelijke informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Dit geldt ook voor veel vluchtelingen en migranten. Om gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en chronische ziektes, bij deze mensen te voorkomen en te verlichten, is het goed om informatie over bewegen en een gezonde leefstijl ook voor hen toegankelijk en begrijpelijk te maken. Dat kan door het taalniveau en het voorlichtingsmateriaal aan te passen op het niveau van de doelgroep.

Studenten vinden het in de praktijk lastig om inactieve, kwetsbare en laaggeletterde mensen te betrekken en te begeleiden, terwijl bij deze groepen de meeste gezondheidswinst te behalen is. In het onderwijs is dit vraagstuk onvoldoende ingebed. Met de scholing ‘Inclusiviteit’ willen we daarom docenten faciliteren om hun studenten goed te kunnen begeleiden in het bereiken en betrekken van kwetsbare doelgroepen. Tegelijkertijd kunnen docenten de opgedane kennis en vaardigheden zelf inzetten, bijvoorbeeld in klassen waarin laaggeletterdheid voorkomt onder studenten. Aandacht voor inclusie kan bovendien een positief effect hebben op de groepsdynamiek in de opleidingen.

In de scholing behandelen we de thema’s cultuursensitief werken, werken met laaggeletterden, mensen met lage gezondheidsvaardigheden en vluchtelingen.

De scholing ‘Inclusiviteit’ wordt gratis aangeboden (inclusief catering en overnachting) , omdat het een pilot van Huis voor Beweging en Pharos (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen) is. Wij vragen daarvoor terug dat deelnemers serieus meedenken over het optimaliseren van onze scholing.

Er kunnen maximaal 15 docenten meedoen in de pilot en we zoeken een mooie mix van afgevaardigden vanuit de verschillende MBO/HBO opleidingen.

Na aanmelding en toelating ontvang je meer informatie over deze scholing. Voor aanmeldingen kan het volgende emailadres worden gebruikt: willie@huisvoorbeweging.nl

X
X