Laatste nieuws

InBeeld Hardenberg trapt af met Wereldgozers

Woensdag 16 maart waren 26 jongeren samen actief bij de start van Wereldgozers in Hardenberg. InBeeld, een welzijnsorganisatie met een inloophuis waar de koffie altijd voor iedereen klaar staat, startte al in 2020 in Hardenberg met een proeftuin Wereldmeiden. Het is nu de eerste locatie waar ook Wereldgozers is gestart. Wat is het succes achter deze MDT-projecten? Anne van den Hoek en Carla Kampman begeleiden samen de projecten en vertellen over hun ervaringen met Wereldmeiden en sinds kort dus ook Wereldgozers. Waarom sluiten de projecten zo goed aan bij hun organisatie en wat maakt de projecten in Hardenberg uniek?

Ervaring met Wereldmeiden
In Hardenberg draait momenteel de derde rond Wereldmeiden. Vanaf het begin is Hardenberg betrokken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van het project. Anne vindt Wereldmeiden inhoudelijk een prachtig project. “Maar de praktijk is weerbarstig”, voegt ze eraan toe. “Het werven en motiveren van MDT-ers valt niet altijd mee. De statushouders hebben vooral moeite met ‘op tijd komen’. Dat is iets waar we veel aandacht aan besteden.” In Hardenberg hebben ze ervaren dat een appje sturen met plaats en tijdstip van de activiteit voor de deelnemers niet voldoende is. Daar hebben ze iets op gevonden. De meiden verzamelen in het inloophuis, drinken een drankje en vertrekken gezamenlijk naar de sportactiviteit. Het vervoer naar de activiteiten moet namelijk goed geregeld en begeleid worden, want Hardenberg kent 29 kernen verspreid over 30 ha grond.
“Ook merkten we dat we eerst moesten investeren in het winnen van het vertrouwen van de ouders van de nieuwkomers. We hebben sleutelfiguren en aanspreekpunten uit de eigen gemeenschap ingezet om te vertellen wat Wereldmeiden inhoudt en dat het veilig is. Dit was vooral tijdens de proeftuinen belangrijk, nu is het allemaal wat bekender en hoeven we daar niet zoveel energie meer in te steken.”

Het Hardenbergs model
InBeeld ontvangt wel 700 bezoekers per week, waarvan zeker 60% statushouders. Veel studenten van het Alfa College (ROC) lopen er binnen op zoek naar een maatschappelijke stage. Er wordt veel samengewerkt met jongerenwerkers van de welzijnsorganisatie.
Samen met de ISK-school en de basisschool bij het AZC werkt InBeeld aan taalontwikkeling bij kinderen. InBeeld helpt mensen bij hun taalontwikkeling en inburgering in combinatie met sociale activiteiten en vrijwilligerswerk. “Omdat we zoveel inloop hebben van veel verschillende organisaties en doelgroepen gaat het opzetten van een nieuwe activiteit gemakkelijk. Er is al veel samenwerking, mensen en organisaties kennen elkaar. Het was hierdoor voor ons niet moeilijk om het sportproject te integreren in ons activiteitenprogramma. Het koppelen van de MDT-ers aan de vluchtelingenjongeren gaat ons relatief gemakkelijk af, omdat we in een enorm netwerk zitten. Het project is naast het sporten ook gericht op het samenbrengen van de doelgroepen rondom allerlei andere activiteiten. Het gaat vooral om de ontmoeting, de sociale contacten en sport is een leuk middel om dit een boost te geven, maar het project is bij ons nog zoveel meer. We hebben een nagelstudio gedaan, creatieve activiteiten en een Urban jungle. Zo maken we er een eigen Hardenbergs model van”, grapt Anne.

Wereldgozers
Na alle opgedane ervaring met Wereldmeiden verliep het werven van deelnemers en MDT-ers voor Wereldgozers soepel. In totaal 26 MDT-ers en deelnemers waren op de startbijeenkomst aanwezig. Carla: “De jongens hadden niet veel tijd nodig om kennis te maken met elkaar. Ze vonden elkaar meteen in de sportieve interesses”. Na het uitdelen van de T-shirts en bidons en het maken van een groepsfoto volgde een carrousel van spellen: tafelvoetbal, tafeltennis en een sprintbaan. In een sfeer van gezelligheid en plezierige rivaliteit daagden de jongeren elkaar uit om hun prestaties te verbeteren. De 26 jongens kunnen eigenlijk niet wachten tot de volgende activiteit; voetballen bij de voetbalvereniging.

Belang van Wereldmeiden en Wereldgozers
InBeeld vindt de maatschappelijke stage vanuit middelbare scholen heel belangrijk. Jongeren verbinden met andere jongeren, maar vooral jongeren met migratieachtergrond verbinden met Nederlandse jongeren om ze op weg te helpen met hun interculturele communicatie. “Voor jongeren is sport een belangrijk communicatiemiddel, waar taal onderschikt is aan het feit dat je plezier hebt”, legt Carla uit.  De belangrijkste opbrengsten voor beide doelgroepen zijn het overwinnen van de taalbarrière, plezier om elkaar beter te leren kennen en de ontwikkeling van hun eigen wereldbeeld.”

Combineren geeft meerwaarde
InBeeld is intensief betrokken bij allerlei activiteiten binnen en buiten het terrein van het AZC. Een van de programma’s voor kinderen Time for you stopte, dus gingen ze op zoek naar vrijwilligers en activiteiten voor de kinderen. Door mee te doen met het programma #Meedoen van COA, lukte het om vrijwilligers te regelen. Daarnaast komen leerlingen van het Alfa college een dag per week naar InBeeld voor lessen op locatie. InBeeld heeft een aantal studenten handig gekoppeld aan de behoefte aan activiteiten voor bewoners van het AZC. “Andere studenten van het Alfa college wilden graag iets met sport doen en zo kwamen we gemakkelijk aan onze MDT-ers voor Wereldmeiden en Wereldgozers. Overdag tijdens de lessen op school leren ze plannen en organiseren en hebben ze intervisie. Na schooltijd doen ze de activiteiten met de statushouders. Zo hebben studenten wat te kiezen. Het is altijd hun eigen vrije keuze”, benadrukt Anne tot slot.

X
X